Publicitāte

Dabas taka Palsmanē, bērnu rotaļu laukums Variņos, ābolu pārstrāde z/s Veccepļi Palsmanē

   

Sociālā istaba Blomē, ceļojošā grāmatu kopa Smiltenes novada bibliotēkās, Mēru muižas kulinārais mantojums Bilskas pagasts.

   

Gaļas pārstrāde SIA "Zītari IR", Smiltenes pagasta kultūras kolektīvu biedrība, hokeja laukuma labiekārtošana Smiltenē.

   

Starptautiskā projekta "Ceļojošā mākslas izstāde strap Baltijas valstīm" aktivitātes Mēru muižā. 

 

 

Abulas lauku partnerība, LEADER projekti Smiltenes novadā - Vecā Parka brīvdabas trenažieru laukums Smiltenē : https://www.youtube.com/watch?v=Kt6BYv4HxJE&t=7s

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas