Citi

Dokumenti konta atvēršanai Valsts Kasē:
1) Iesniegums konta atvēršanai.
2) Statūtu vai nolikuma kopija, ja kontu Valsts kasē atver pirmo reizi.
3) Dokumenta kopija par budžeta līdzekļu piešķiršanu (piemēram, lēmums, rīkojums, vēstule, līgums).
4) Paraksta parauga kartīte.
5) Pieteikums par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas eKase lietošanu.

 

Dokumenti biedrības reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā:
1) B2 veidlapa.
2) Katra valdes locekļa rakstveida piekrišanas būt par valdes locekli.
3) Dibināšanas lēmums.
4) Biedrības statūti – statūtu paraugs.
5) Kvīts par valsts nodevas samaksu.


Dokumenti biedrības IZMAIŅU reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā:
6) B3 veidlapa.
7) Jaunievēlētā valdes locekļu rakstveida piekrišanas būt par valdes locekli (ja izmaiņas valdes sastāvā.
8) Statūti jaunā redakcijā (ja izmaiņas satūtos).
9) Sapulces protokola izraksts.
10) Reģistrācijas apliecība (ja mainās nosaukums).
11) Kvīts par valsts nodevas samaksu.

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas