Dokumenti un materiāli

Atgādinājums projektu realizētājiem!


 1. Atbalsta saņēmējam 5 (piecu) darbdienu laikā pēc projekta pilnīgas īstenošanas  Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz dokumenti, kādi noteikti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu:
   • tehnikai un iekārtām - ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopijas;
   • maksājuma pieprasījums;
   • maksājumu un darījumu dokumentu kopijas;
   • ar pakalpojumu sniedzēju noslēgto līgumu kopijas;
   • darbu nodošanas - pieņemšanas aktu kopijas (ja attiecināms) u.c. lēmumā norādītie.

2. Atbalsta saņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā biedrībā "Abulas lauku partnerība” jāiesniedz šādi dokumenti:
   • 2.1. pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem.
   • 2.2. pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem.
 
3. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam 5 gadu periodā Abulas lauku partnerībā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu.

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas