2.kārta

 Biedrības "Abulas lauku partnerības" paziņojums par atklātu projektu iesniegumu

pieņemšanas 2. kārtu.
Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu ELFLA1 KLP SP2 intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
 
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 30.05.2024.-30.06.2024.
2.kārtas kopējais finansējums: 240 000.00 EUR
 
Projektu īstenošanas teritorija:  Biedrības “Abulas lauku partnerība” darbības teritorija - Smiltenes novada Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti un pilsēta Smiltene.
Projektu īstenošanas termiņš:
Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 
Biedrības "Abulas lauku partnerība" kontaktinformācija:
Biroja adrese: Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV4707
Kontaktpersona: Svetlana Rozīte, +37128368431, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Izsludinātā rīcība: 
Mērķis: M1 - Vietējas ekonomikas stiprināšana
Rīcība R.1.1. Uzņēmējdarbības attīstība
Atbalsta apmērs 240 000.00 EUR
 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam
100 000,00 EUR (infrastruktūras projektiem)
50 000,00 EUR (pamatlīdzekļu iegāde)
2000,00 EUR (ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas un darbinieku apmācības)
 
Atbalsta intensitāte 40%-75%
40% - pamata likme
maksimālais atbalsts līdz 75% - saskaņā ar biedrības Abulas lauku partnerība SVVA5 stratēģija 2023 – 2027.gadam 3.1.2. nodaļā aprakstītiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai:
 
+ 10% projekts tiek īstenots lauku teritorijā
+ 10% projekta īstenošanas laikā dibina uzņēmumu Abulas LP darbības teritorijā 
 + 5% attīsta tūrisma nozari paralēli savas ražotās produkcijas pārstrādei un noietam 
 
Atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.580: 
+ 5% investīcijām pamatpakalpojumos lauku teritorijā izglītības, sociālā vai veselības jomā
+ 5 % neienesīgām investīcijām kvalitatīvu darba apstākļu uzlabošanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai
 
 Papildus iesniedzamie dokumenti:
1.Fiziska persona un saimnieciskās darbības veicējs iesniedz izziņu no Pašvaldības vai izdruku www.latvijai.lv  par deklarēto dzīves vietas adresi.
2. Veidlapa “Biznesa plāns un noieta tirgus izpēte”. Veidlapa ŠEIT 
3. Veidlapa «Horizontālo mērķu sasniegšana projekta īstenošanas laikā». Veidlapa ŠEIT
4.Projekta ieceres vizuālizācija vai fotofiksācija un īstenošanas vietas fotofiksācija
5. Veidlapa “Atbalsta intensitātes paaugstināšanas kritēriju piemērošana” Veidlapa ŠEIT
 
Abulas LP Pārstāvju sapulce var aicināt projektu iesniedzējus prezentēt sava projekta ideju klātienē vai attālināti interneta platformā.
Projektu pieteikumi jāiesniedz LAD EPS sistēmā līdz 2024.gada 30.jūnijam plkst. 23.59
Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti.
 
Informācija kā kļūt par Lauku atbalsta dienesta klientu un EPS lietotājuhttps://www.lad.gov.lv/lv/klientiem 
 

Pilns sludinājuma teksts ar vērtēšanas kritērijiem ŠEIT

 

Papildus iesniedzamo dokumentu veidlapas: 

Pašnovērtējuma veidlapa ŠEIT

Atbalsta pretendenta deklarācija (ja projekta pieteikumu EPS iesniegs pretendenta pilnvarota persona vai konsultants vai projekta vadītājs) ŠEIT

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (iesniedz visi pretendenti, kuri ir juridiskas personas)  ŠEIT

Tehniskās specifikācijas paraugi cenu aptaujai:  PAMATLĪDZEKĻU IEGĀDE un  BŪVNIECĪBA 
 
 Papildus informācija par iepirkuma procedūru www.lad.gov.lv sadaļā "Iepirkuma procedūra"
 
 

Papildus informācija www.lad.gov.lv sadaļā "Veidlapas un rokasgrāmatas": 

https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c0la192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA no www.lad.gov.lv sadaļas "Veidlapas un rokasgrāmatas": 

Vienotās likmes finansējums sagatavošanas un vispārējām izmaksām un to piemērošana ŠEIT

Skaidrojums par saistītajiem uzņēmumiem ŠEIT 

Traktortehnikas skaidrojums ŠEIT

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators ŠEIT

Ekonomiskās dzīvotspējas aprēķins ŠEIT

Peļņa vai zaudējums aprēķins ŠEIT

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas