INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI

 Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:

          1. Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
          2. Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
              a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
                    i.personālvadības nodrošināšana;
                    ii. saistību tiesību nodrošināšana;
                    iii.Sabiedrības informēšana;
            b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
                   a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
                   b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
                   c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
                   e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
         3. Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
         4. Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
         5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
         6. Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
         7. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
         8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
         9. Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
         10. Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
          11. Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
 
Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
Kontaktinformācija: 28368431
 

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas