Atbalsts mājražotājiem un lauku saimniecībām

     2012.gada maijā Abulas lauku partnerība  izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 2 aktivitātēs – „Lauku saimniecību modernizācija” un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”. Sākotnēji interese par šiem atbalstiem bija liela, taču noslēdzoties kārtai, tika iesniegti tikai 2 projekti par publisko finasējumu 2512,50 Ls. 
     Šobrīd atlikušais finansējums pasākumā „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde” ir 17 391,19 Ls un „Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos”ir  5000.00 Ls
     Nākot solīti pretī lauku saimniecībām, šoreiz ir nolemts izsludināt projektu pieņemšanu no 12.oktobra līdz 12.novembrim, kad lielākie lauku darbi ir apdarīti, kad varbūt skaidrāk ir redzams, kas saimniecībai vēl ir nepieciešams, lai veiksmīgāk darbotos, ražotu un pelnītu. 
     7.kārtā izsludinātās rīcibas ir:
     Rīcība 3.1.  –  Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde. Pieejamais atbalsts 17 391,19 Ls
     Rīcība 3.2. - Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos. Pieejamais atbalsts 5000.00 Ls
     Individuālas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu Abulas lauku partnerības birojā pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku tel. 28368431
     Izsludinātās 7.kārtas sludinājumu skatīt sadaļā -Izsludinātie konkursi

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas