1.kārtā iesniegtie projekti

R.2.1. Teritorijas labiekārtošana - iesniegti 11 projekti par kopējo publisko finansējumu 321 307,53 EUR

R.2.4. Stratēģiskais projekts - iesniegts 1 projekts par kopējo publisko finansējumu 90 000,00 EUR

1.karta

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas