Pasākuma "LEADER manā pagalmā" apkopojums


23.martā ar iedzīvotāju tikšanos Bilskas pagasta pārvaldē  noslēdzās Abulas lauku partnerības organizētais pasākums “LEADER manā pagalmā”.  Pasākums tika uzsākts jau 2022.gada 27.maijā, bet konkrēti iedzīvotāju tikšanās uzsāktas 2023.gada 16.februārī. Kopumā tika noorganizētas 8 tikšanās ar Abulas lauku partnerības darbības teritorijas iedzīvotājiem. 

Pasākumos  visos pagastos tikāmies ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, jauniešiem,  uzklausījām vajadzības teritorijās, diskutējām, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu. Tikšanās laikā atcerējāmies iepriekš īstenotos LEADER projektus  savās teritorijās un kopīgi diskutējot, atradām svarīgākās vajadzības un aktivitātes turpmākajiem gadiem.
Abulas lauku partnerībai līdz šā gada jūlijam ir jāizstrādā jaunā teritorijas attīstības Stratēģija 2023.-2027.gadam, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbība teritorijā un iedzīvotāji tad savās idejas varētu realizēt dzīvē. 
Kopienas šobrīd piedzīvo pārmaiņas, zināmu paaudžu maiņu, kā arī jaunu iespēju laiku.  Iedzīvotāji laukos apzinās kopienu aktivizēšanās un kopdarbes nozīmi, tajā pašā laikā ir daudz neskaidrā kā spert pirmos soļus un kā veikt pirmās kopīgās aktivitātes. Izjutām arī iedzīvotāju noskaņu sakarā ar pašvaldības plānoto reformu izglītības jomā. Ne mazāk svarīga ir  sabiedrības paradumu un pieprasījuma maiņas, ko ienes jaunās tehnoloģijas.  Pagastos iedzīvotāji bija atvērti sarunai, tika runāts arī par idejām, kura šobrīd liekās galīgi neīstenojamas, bet nākotnē – kas zina, būs arī iespējamas. Smiltenieši savukārt, bija ļoti aizņemti savās ikdienas gaitās, neatrada laiku, lai kopīgi parunātos par nākotnes iespējām. 
Paldies visiem, kuri palīdzēja šīs tikšanās organizēt uz vietām. 
Visi kopā varam izdomāt ko vajag, kā vajag darīt un visi kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt biznesu laukos. 
20230216 124407  20230217 190419  20230223 180408  20230314 170535  20230315 144531  20230316 173904  20230321 175842  20230323 183447

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas