Zīmolvedība un LEADER projektu iespējas

     zimolvediba 10 of 10Projekta “Place Branding for Rural develpment” vadītāja Antra Ķikute iepazīstināja klātesošos par šī projekta partneriem, aktivitātēm un zīmolu izveides gaitu  Smiltenes novadam un Beverīnai. Par zīmola radošo konceptu, zīmola pamatojumu un ieteikumus tā praktiskai lietošanai  attālināti sniedza zīmola izstrādātāji SIA Triple Bounce pārstāvji.   

    Pašvaldības Zīmolvedības un mārketinga speciāliste Madara Mūrniece pastāstīja par Zīmola “Smiltenes novada sanāk” lietošanas iespējām ne tikai Domei, bet arī ikvienam novadā. Savukārt Digitālā mārketinga un komunikācijas speciāliste Vanda Jurita Markova informēja kā atrast Domes mājas lapā sadaļu https://smiltenesnovads.lv/zimols-smiltenes-novada-sanak/ , kurā ir iespēja iepazīties ar Zīmolgrāmatu un  lejuplādēt zīmola logotipu atbilstoši lietošanas iecerei. Diskusijā tika uzklausītu daudzi priekšlikumi, kā vēl labāk un ērtāk lietot logotipu un pašu zīmolu tērpiem, mājas lapās, suvenīros, bukletos utt. Katram dalībniekam bija iespēja nelielā pop-up darbnīcā izveidot savu zīmola pielietošanas veidu savam pārstāvētajam kolektīvam. 
 
   Semināra noslēgumā biedrības Abulas lauku partnerība  vadītāja Sveta Rozīte informēja par izsludināto 12.kārtas projektu konkursu “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta koletīviem”, kas dod iespēju gūt finansējumu tērpu iegādei, kuros ir iespēja integrēt arī Smiltenes novada zīmolu. Projektu  iesniegšana turpinās līdz 7.janvārim. 
zimolvediba 2 of 10   zimolvediba 8 of 10   zimolvediba 7 of 10   zimolvediba 4 of 10   zimolvediba 1 of 10   zimolvediba 3 of 10 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas