3.kārtas (24.04.17. - 24.05.17.) rezultāti

24.maijā noslēdzās Abulas LP 3.kārtas LEADER projektu iesniegšana.

Tika izsludināti 131763,02 EUR, iesniegti 10 projekti par kopējo summu 124919,13 EUR.

kopsavilkum 3karta

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas