1.septembris Abulas lauku partnerībā

 

     gladiolaAr 1.septembri arī Abulas lauku partnerībai sākās jauns posms - tiek pabeigts 2009.-2014. g. periods un uzsākts 2015.-2020.g. periods LEADER pasākuma īstenošanai Smiltenes novadā. 
     Šā gada 29. jūlijā Zemkopības Ministrija apstiprināja Abulas lauku partnerības projekta iesniegumu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai Abulas lauku partnerības darbības teritorijā. 
     Pēc šī lēmuma  4 mēnešu laikā Lauku atbalsta dienestā (LAD)  ir jāiesniedz sagatavotā Stratēģija. 
     Jaunās Stratēģijas sagatavošana tika uzsākta jau 2014.gada 5.decembrī ar pirmo iedzīvotāju aktivizēšanai domāto pasākumu Smiltenes pagasta Kalnamuižā. Šādi pasākumi tika noorganizēti visos Smiltenes novada pagastos un liels paldies tiem čaklajiem rūķiem katrā pagastā, kuri palīdzēja šo pasākumsu organizēt! Daudzās idejas, kuras nepieciešamas katrā pagastā ir apkopotas un kalpos kā pamats Startēgijai. 
    Abulas lauku partnerībai Startēģijas izstrādei ir izveidota darba grupa. 
    Ir notikušas jau 4 darba grupas sanāksmes, kurās ir  apstiprināta Startēgijas īstenošanas  vīzija, mērķi un virzieni, izveidots Rīcības plāns, apspriesta Stratēgijas īstenošanas  un projektu vērtēšanas kārtība, apspriesta un atbalstu guvusi stratēgiskā projekta ideja. Vēl atlicis sagatavot projektu vērtēšanas kritērijus, pabeigt Stratēgiju kā dokumentu, noprezentēt to un iesniegt Lauku atbalsta dienestā. 
    Veiksmi Abulas lauku partnerības Startēģijas izstrādes darba grupai! 
 

 

Pieredzes apmaiņa - Ērgļi un Madona.

 

     Abulas lauku partnerība šā gada 22. jūlijā organizē  pieredzes apmaiņas braucienu  uz Ērgļu un Madonas novadiem, lai piedalītos Madonas novada fonda organizētajā pasākumā  “LEADER ieguldījums teritorijas konkurētspējas paaugstināšanā un dzīves kvalitātes veicināšanā Madonas Novada fonda  teritorijā” Pasākuma laikā varēsim tikties un iepazīties ar LEADER projektu īstenotājiem ( uzņēmēji, pašvaldība un biedrības Madonas un Ērgļu novados). Tiksimies arī ar  Madonas novada fonda (MNF) vadītāju Jogitu Bauni, diskusijā varēsim pārrunāt gan par paveikto iepriekšējā periodā, gan par plānoto nākošajos gados. 
                                                                            Programma.
"LEADER ieguldījums teritorijas konkurētspējas paaugstināšanā un dzīves kvalitātes veicināšanā MNF teritorijā".
 
9.00 Sandris Akmans, „Dravas paplašināšana, ražošanas telpu un iekārtu nodrošināšana biškopības produktu mājražošanas vajadzībām” un „Dravas paplašināšana un bišu vaska ražošanas iekārtu nodrošināšana mājražošanas vajadzībām”. 3.1. aktivitāte. "Rogas" Lubeja, Liezēres pagasts, Madonas novads.
 
10.00-10.30  SIA „Kadiķis A”, „Mežizstrādes tehnikas remonta pakalpojumu uzlabošana” un „Programmatūras iegāde mežistrādes un lauksaimniecības tehnikas remonta pakalpojumu uzlabošanai”, 6.1. aktivitāte. Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads.
 
12.00-12.30. Ērgļu viesnīca, ar LEADER projekta „SIA "Kārlis un Partneri" investīcijas pakalpojumu pieejamības paaugstināšanā” finansējumu ierīkots stāvlaukums, 6.1.
 
13.00-13.30. Meņģeļu un Braku muzeji,  „Braku zedeņu žoga atjaunošana”,  „Braku dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija”, „Aktīvās atpūtas un mundruma laukums Brakos”, 6.2. aktivitāte. Ērgļu novada pašvaldības projekti.
 
14.30.Prezentācija „Atbalsts uzņēmējdarbībai MNF vietējās attīstības stratēģijas teritorijā 2009.-2014.” Lektors J.Baune, 30 minūtes, vieta- pašreiz plānots „Brakos”.
 
15.00-15.30.  ZS Margrietiņas „Tehnikas iegāde Z/s "Margrietiņas", 3.1. aktivitāte. LEADER ieguldījums - traktors ar papildaprīkojumu (frontālo iekrāvēju, miglotāju, frēzi, kultivatoru, vagotāju, piekabi un 3 punktu uzkares ekskavatoru). Saimniecība nodarbojas ar dārzeņu un augļu audzēšanu.
 
Izbraukšana no Smiltenes baznīcas laukuma plkst. 7.30  (Variņu pagrieziens 7.45) 
Brauciena transporta izmaksas tiek segtas no ELFLA fonda.
Dalības līdzmaksājums  5,00 EUR ( kopīgas pusdienas) 
Pieteikšanas dalībai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , tel. 28368431 līdz 17.jūlijam. 

 

Pasākums Bilskā

 

Bilska“Abulas lauku partnerība” kopīgi ar Bilskas pagasta pārvaldi aicina Bilskas puses ļaudis  21.jūnijā plkst.20.30  uz kopīgu pasākumu Bilskas ezermalā par LEADER projektiem Bilskā, to devumu Bilskas pagasta ļaudīm. Abulas LP vadītāja iepazīstinās ar kopumā paveikto, kā arī sniegs nedaudz informācijas par nākoša perioda iespējām. Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja savukārt pastāstīs kāds ir šo projektu devums Bilskas pagastā.bilska ezermala 2 3
Taču pats svarīgākais šajā pasākumā  būs apzināt tās vajadzības un risinājumus, kurus varēs īstenot ar LEADER programmas pieeju nākošajos gados, lai Bilskā piesaistītu ELFLA finansējumu un īstenotu daudz un dažādus  projektus, kuri Bilskas puses ļaudīm būtu noderīgi savas dzīves vides sakārtošanā. 
Pasākuma turpinājumā  Bilskas pagasta kultūras organizatores sagatavots vietējo pašdarbības kolektīvu koncerts -  – Līgo saule, līgo bite, līgo visa radībiņa…… 
Pasākuma programma 
 

 

Brantu muiža ver durvis....

 

    brantu-muiza“Abulas lauku partnerība” un Smiltenes - Brantu pagasta kultūras pārvalde organizē  pasākumu “Brantu muiža ver durvis”, kurā kopīgi ar brantēniešiem un ar Brantiem saistītiem ļaudīm  pārrunāsim kā aktivizēt dzīvi Brantos. Līdz šim Brantos ir īstenots tikai viens  LEADER projekts, taču apzinot Brantu pagasta  aktīvos pašdarbniekus,  Brantos tomēr ir daudz iespēju aktīvai brīvā laika pavadīšanas organizēšanai.  
     Tādēļ, 29.maijā plkst. 20.00  Brantu vecajā muižā mēģināsim atrast tās vajadzības un risinājumus, kurus var īstenot ar LEADER programmas pieeju, lai Brantiem piesaistītu dažādas aktivitātes. 
 

 

Diskusija par risinājumiem ar LAEDER pieeju sociālajā jomā.

 

     ligzdina127.aprīlī  nodibinājuma "Bērnu brīvā laika centrs "LIGZDIŅA"" telpās kopā pulcējās novada sociālā dienesta, izglītības pārvaldes, bāriņtiesas  pārstāvji , kā arī to biedrību pārstāvji, kuras darbojās sociālajā jomā gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības uzdevumi ir garantēt sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību. 
     Kopīgā diskusijā pārrunājām vai sociālajā jomas problēmas var risināt arī ar LEADER pieeju.  Šobrīd novadā ir aktuālā sociālo pakalpojumu centra izveide, kurā vienkopus visu nepieciešamo varētu gūt novada maznodrošinātie iedzīvotāji. Tajā darbotos un palīdzību sniegtu gan novada sociālais dienests, gan invalīdu biedrība, gan arī biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”. Ar LEADER programmas atbalstu šeit varētu plānot atbalstu iespējas gan nepieciešamo iekārtu iegādei, gan teritorijas  pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai labiekārtošanai. 
     Spraiga diskusija izvērtās par bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīgas pavadīšanas nodrošināšanu. Idejai par kopīga NVO centra izveidei pašreiz vēl ir daudz neatrisinātu lietu, kuras risinot nākotnē, varētu arī būt kopīgs centrs bērnu un pieaugušo brīvā laika nodrošināšanai. Taču šobrīd, ko varam risināt ātrāk, ir LEADER atbalsta piesaistīšana esošo telpu labiekārtošanai atbilstoši dažādām nodarbēm bērniem un jauniešiem, bērnu un jauniešu nodarbību vadītāju apmācību iespējas, vasaras nometņu aprīkojumu iegāde un jauniešu apmācību iespējas uzņēmējdarbības pamatiem. 
     Visas šīs idejas Abulas LP ir svarīgas, lai plānotu iespējas, kuras risināt  īstenojot Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju. 
                                                                                                 Abulas LP vadītāja Sveta Rozīte
 

 

Diskusija sociālajā jomā.

 

     Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības uzdevumi ir garantēt sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību. Vai šīs jomas vajadzības var risināt arī ar LEADER pieeju – uz šādu diskusiju 27.aprīlī plkst. 16.00 aicina Abulas lauku partnerība kopīgi ar nodibinājums "Bērnu brīvā laika centrs "LIGZDIŅA"" vadītāju Natāliju Gailīti. 
     Tikšanās notiks Smiltenē, Peldu ielā 11a, nodibinājuma "Bērnu brīvā laika centrs "LIGZDIŅA"" telpās.  
     Abulas LP ir svarīgi apzināt tās vajadzības un nepieciešamības sociālajā jomā, lai plānotu atbalstu iespējas ar LEADER pieeju sociālās situācijas uzlabošanas pasākumu organizēšanas  atbalstam. Tās tiks apkopotas un iekļautas "Sabiedrības virzītā vietējās attīstības stratēģijā", kuras izstrādi 2015-2020 gadam ir uzsākusi Abulas lauku partnerība. 
     Tādēļ uz diskusiju  tiek aicināti visi tie interesenti Smiltenes novadā, kuri paši vai viņu pārstāvētās organizācijas darbojās sociālajā jomā.  
Pieteikšanās elektroniski www.abulas.lv līdz 24.aprīlim 

 

Tikšanās Variņos.

 

     varini2Šā gada 10.aprīlī biedrība “Abulas lauku partnerība” kopīgi ar biedrību no Variņiem “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība Variņi” ( LISA Variņi)  organizēja tikšanos ar Variņu pagasta iedzīvotājiem, lai kopīgi pārrunātu par tām problēmām un vajadzībām Variņos, kuru risinājumam varētu piesaistīt LEADER programmas finansējumu. 
     Kādi LEADER projekti ir īstenoti Variņu pagastā un  kāds ir to devums iedzīvotājiem, stāstīja LISA Variņi vadītāja Ilze Jaunpetroviča.  Kopumā Variņu pagastā ir īstenoti 7 projekti (pēdējais – tērpu iegāde deju kolektīvam, vēl tiek pabeigts) par kopējo publisko finansējumu 20 626 EUR 
     Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins pastāstīja par tiem plānotajiem darbiem Variņos, kuri jāpabeidz līdz novada svētkiem. Taču darāmā vēl ir daudz un LEADER projekti derētu gan teritorijas sakopšanai, gan iedzīvotāju aktivitāšu nodrošināšanai un ļoti noderētu projekti, kuri atbalstītu iedzīvotājiem dažādu apmācību organizēšanai. 
„Abulas lauku partnerības” vadītāja Sveta Rozīte savukārt pastāstīja par paveikto 2009. – 2014. gadā īstenojot Vietējās attīstības stratēģiju.   
     Lai no laukiem neizbrauktu cilvēki, svarīgi ir jaunu darba vietu radīšana uz vietas. Savā pieredzē kā saimniekot laukos un kā pelnīt laukos  dalījās pasākuma ciemiņi no Jaunpiebalgas – Marika Šube un Evita Zariņa.  Lauku tūrisms, bioloģiskā saimniekošana laukos, augļu dārzi, ziemā – aušana, keramika, sveču liešana – tā bija tikai daļa no viņu darbošanās, kas reizē ir gan vaļasprieks, gan arī devums ģimenei. Daloties savā pozitīvajā pieredzē viņas klātesošajiem iedeva deva lielu optimisma devu, lai atrastu un uzsāktu savu nodarbošanās veidu laukos. .
     Sarunu nobeigumā tika apkoptas tās idejas un vajadzības, kuras Abulas LP ņems vērā izstrādājot Stratēģiju un plānojot risinājumus ar LEADER atbalsta iespēju. 
                                                                           Abulas LP vadītāja Sveta Rozīte
 

 

Seminārs Variņos

 

    variņi Kādi LEADER projekti ir īstenoti Variņu pagastā un  kāds ir to devums iedzīvotājiem  – uz šādu semināru biedrība „Abulas lauku partnerība”  kopīgi ar biedrību „Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi” (LISA Variņi) aicina Variņu pagasta iedzīvotājus  šā gada 10.aprīlī  plkst. 14.00 uz Variņu tautas namu.
     „Abulas lauku partnerības” vadītāja Sveta Rozīte stāstīs par paveikto 2009. – 2014. gadā īstenojot Vietējās attīstības stratēģiju.   
      Par iespējamo sadarbību ar pašvaldību un pašvaldības redzējumu par LEADER projektu īstenošanu nākošajā plānošanas periodā stāstīs Variņu  pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins. 
     Savukārt biedrības LISA Variņi vadītāja Ilze Jaunpetroviča stāstīs par biedrības īstenotajiem projektiem. Savā redzējumā par to, ko ir devuši īstenotie projekti Variņiem,  varēs padalīties ikviens klātesošais.
     Par iespējām attīstīt laukos uzņēmējdarbību, kā dzīvot un izdzīvot laukos, savā pieredzē dalīsies Marika Šube un Egita Zariņa no Jaunpiebalgas pagasta.  
     Diskusijas laikā runāsim par tām iespējām un izaicinājumiem, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā  periodā (2015.g-2020.g) Variņos, iekļaujot arī tās iespējas, kuras veicinātu  uzņēmējdarbības attīstību Variņu pagastā. 
Semināra plānotā programma 

 

Launkalnē

 

     27.marta vēlā vakarā, kad darba pienākumi ir paveikti, launkalnieši devās uz Tautas namu, lai kopīgi ar biedrību “Abulas lauku partnerība” un biedrību “Arī Tev” pārrunātu par tām iespējām un izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā  periodā (2015.g-2020.g) . 
launkalne1     Uz tikšanos ieradās gan pagasta uzņēmēji gan Launkalnes pagasta iedzīvotāji, kuriem ir interese par LEADER projektu īstenošanu. Kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to attīstīt – šāda bija diskusijas galvenā tēma. Taču lai uzņēmējs un viņa ģimene varētu veiksmīgi strādāt, ne mazāk svarīga ir sakārtota vide  teritorijā, kurā dzīvo un strādā, nepieciešamie pakalpojumi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kā arī vietas, kur atpūsties vai nodarboties ar vaļasprieku. Arī šīs vietas var izvaidot vai iekārtot ar LEADER programmas atbalstu. 
     Kā veicies „Abulas lauku partnerībā”  īstenot vietējās attīstības stratēģiju, kā noris iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšana, kā veiksmīgāk uzrakstīt projektu, lai tas gūtu atbalstu – par šīm lietām stāstīja Abulas LP vadītāja Sveta Rozīte. Par iespējamo sadarbību ar pašvaldību un pašvaldības redzējumu par LEADER projektu īstenošanu nākošajā plānošanas periodā stāstīja Launkalnes  pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš.  Savukārt, savā pieredzē par īstenotajiem projektiem dalījās biedrības „Arī Tev” vadītāja Vineta Roziņa. Ar ELFLA fonda gūto atbalstu sieviešu vokālais ansamblis Anemones un folkloras kopa Rudzupuķes ir ieguvušas jaunus tērpus. Vakara gaitā tie tika atrādīti, priecējot mūs ar skaistām dziesmām un iesaistot mūs rotaļās. 
     Sarunu laikā izskanēja daudzas jaukas idejas, kuras nepieciešamas Launkalnē. Tās visas tiks ņemtas vērā veidojot jauno Sabiedrības virzīto attīstības stratēģiju, lai tām varētu gūt atbalstu ar LEADER pieejas īstenošanu
                                ALP vadītāja   Sveta Rozīte

 

Seminārs Launkalnē

 

   DSC08964  Kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to attīstīt – uz šādu diskusiju biedrība „Abulas lauku partnerība”  kopīgi ar biedrību „ArīTev” aicina šā gada 27.martā plkst. 20.00 Launkalnes kultūras namā uz semināru Launkalnes pagasta uzņēmējus – mājražotājus, amatniekus, lauku tūrisma uzņēmējus, dažādu pakalpojumu sniedzējus, kā arī citus Launkalnes pagasta iedzīvotājus, kuriem ir interese par LEADER projektu īstenošanu.
    Kā „Abulas lauku partnerībā”,  īstenojot  vietējās attīstības stratēģiju, veicies  ar uzņēmēju atbalstam projektu īstenošanu, pastāstīs biedrības vadītāja Sveta Rozīte. Ne mazāk svarīgi ir arī projekti iedzīvotāju aktivitāšu nodrošināšanai, teritorijas sakopšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, tādēļ semināra laikā arī pieskarsimies šai tēmai. 
    Par iespējamo sadarbību ar pašvaldību un pašvaldības redzējumu par LEADER projektu īstenošanu nākošajā plānošanas periodā pastāstīs Launkalnes  pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš.
     Savā pieredzē par īstenotajiem projektiem dalīsies launkalnieši  - biedrība „Arī Tev”, SIA Zītari IR, kuri ir īstenojuši LEADER projektus, kā arī savā pieredzē par projektu īstenošanu varēs padalīties ikviens klātesošais.
     Diskusijas laikā runāsim par tām iespējām un izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā  periodā (2015.g-2020.g) . 
     Uz semināru īpaši tiek aicināti tie interesenti, kuri plāno uzsākt darīt kaut ko savu laukos, bet līdz šim kaut kādu apstākļu dēļ to nav uzsākuši.  
Laipni gaidīti Launkalnē! 

 

Biedrības aktivitātes februārī

      Šā gada 7.februārī  „Abulas lauku partnerība” kopīgi ar Palsmanes pagasta sieviešu biedrību „Spēkavots” organizēja pasākumu  „Veiksmes stāsti radošai un darbīgai dzīvei, LEADER pieejas īstenošana uzņēmējdarbībai”.  Uz pasākumu tikai uzaicināti arī ciemiņi no kaimiņu pagastiem – amatnieku biedrība „Rūzeles” pārstāvji  no Rūjienas pagasta un  Valkas novada literārās apvienības pārstāvji. Pasākumu iesākām ar informāciju par  „Abulas lauku partnerības”  darbību, paveikto 2009-2014.gadā.  Ar savu pozitīvo piemēru - kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to attīstīt - dalījās  uzņēmēja no Kokneses, Anta Kučere, bioloģiskās z/s Janavas   īpašniece. Savā saimniecībā viņa audzē tomātus, gurķus, zāļu tējas, garšaugus, kā arī ir mācījusies Francijā pašas audzētās daudzās dabas veltes sagatavot skaistumkopšanai. Ik viens pasākuma dalībnieks varēja izmēģināt šo kosmētiku uz vietas, kā arī iegādātie  gan tējas gan kosmētiskos līdzekļus.

 Arī pašiem palsmaniešiem ir daudz pozitīvu piemēru uzņēmējdarbībai laukos. Z/s Veccepļi īpašniece Līga Zvirbule ir īstenojusi vairākus LEDER projektus mājražošanas atbalstam un dalījās savā pieredzē. Zemnieku saimniecībā audzēto ābolu sulu varēja arī degustēt. Savukārt par sentēvu kulinārā mantojuma saglabāšanas nozīmi stāstīja un ļoti ieinteresēja klausītājus  Jānis Valdmanis. Diskusija notika arī par  tām iespējām un izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā periodā (2015-2020).
Pasākumu noslēdza starpnovadu spēla „Mazs bij’ tēva novadiņš”, kurā ļoti daudz uzzinājām par Latviju un 3 novadiem tajā - Valkas, Smiltenes un Rūjienas novadiem.     
 Savukārt, 12.februārī „Abulas lauku partnerība” kopīgi ar Blomes pagasta biedrību „Kultūrizglītība un sports” organizēja pasākumu Blomes pagasta iedzīvotājiem „Dzīves vides uzlabošana ar LEADER pieejas īstenošanu Blomes pagastā”. Pasākuma laikā par savu pieredzi, kā savu vaļasprieku izmantot arī savas ģimenes budžeta papildināšanai, stāstīja z/s Ziediņi (Vijciema pagasts) īpašniece Sniedze Ragže. Šoreiz stāsts bija par tomātu audzēšanu. Biedrības „Kultūrizglītība un sports” vadītāja Ženija Daudziete pastāstīja par biedrības īstenotajiem projektiem un Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs, savukārt, par pašvaldības īstenotajiem projektiem Blomē. Diskusijā par iespējām nākotnē īstenot LEADER projektus, bija patīkami dzirdēt tik daudz jaunu ideju un vajadzību, ar kurām tiktu sakārtota un uzlabota Blomes iedzīvotāju dzīves vide.                                                                                  Biedrības vadītāja Sveta Rozīte

Pasākums Blomē.

 

     Ceturtdien, 12. februārī  plkst. 12.00 uz Blomes tautas namu aicināti Blomes puses aktīvie ļaudis. Biedrība „Abulas lauku partnerība” kopā ar biedrību „Kultūrizglītība un sports” un Blomes tautas namu  organizē pasākumu  „Dzīves vides uzlabošana ar LEADER pieejas īstenošanu Blomes pagastā”. Šoreiz vairāk runāsim par brīvā laika pavadīšanu un vaļasprieku. DSC00033
     Blomes pusē ļoti daudz aktīvu sievu un vīru. Vīri dzied un spēlē teātri, savukārt sievas  auž, ada, darina dažādus rokdarbus, dejo.  Ar LEADER projektu atbalstu ir īstenoti vairāki projektu iedzīvotāju aktivitāšu nodrošināšanai un pilnveidošanai. Ir gan saremontētas telpas, kur sanākt kopā un gūt jaunas prasmes, gan ir sašūti jauni tērpi dejas soļu apgūšanai. 
     Biedrības „Kultūrizglītība un sports” vadītāja Ženija Daudziete pastāstīs par biedrības īstenotajiem projektiem, par šo projektu devumu Blomes ļaudīm. Savukārt Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs dos savu vērtējumu tiem LEADER projektiem, kurus ir īstenojusi Smiltenes novada dome Blomes pagastā. 
    Balstoties uz  jau esošo pieredzi īstenot LEADER pasākuma projektus, diskusijā runāsim  par tām iespējām un vajadzībām, kurās varētu risināt nākotnē ar Abulas lauku partnerības „Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai Blomē.  
     Ik viena iedzīvotāja aktivitāte saistīta arī ar vaļasprieku. Neaizstājams vaļasprieks katrai lauku sievai ir rušināšanās savā dārzā. Tādēļ uz pasākumu ir uzaicināta Sniedze Ragže no Vijciema, kura  pastāstīs kā sev tīkamu vaļasprieku – rušināšanos dārzā -  izmantot arī sava naudas maciņa papildināšanai. 
Pasākuma noslēgumā Blomes pašdarbnieku  koncerts „Arī vaļasprieks”
 
Semināra programma šeit un elektroniska pieteikšanās līdz 11.02.15.
 

 

Abulas lauku partnerības Kopsapulce

 

     Abulas lauku partnerības 2014.gada pārskats ir apstipronāts 2015.gada 4.februārī. biedrības Kopsapulcē. 
No 22 biedriem kopsapulcē piedalījās 18 biedrības biedri.  Ar paveikto 2014.gadā biedrības biedrus informēja biedrības vadītāja, finanšu vadītāja. Biedribas  revidente apstiprināja gada pārskatu. 
Ar izmaiņām Pārstāvju sapulces sastāvā un projektu vērtēšanas komisijas sastāvā varat iepazīties sadaļā struktūra. 
Kopsapulcē tika izveidota arī darba grupa, kura veiks sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādi. Darba grupas sastāvs arī sadaļa struktūra. 
 

 

Abulas lauku partnerības seminārs Palsmanes pagastā.

 

     Šā gada 7. februārī plkst.12.00 Smiltenes novada darbīgie ļaudis tiek aicināti  Palsmanes pagastā, kur kopā ar biedrību „Spēkavots”  tiek organizēts pasākums „Veiksmes stāsti radošai un darbīgai dzīvei, LEADER pieejas īstenošana uzņēmējdarbībai”.  
     Pasākuma pirmajā daļa plānots seminārs. Kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to attīstīt -  ar savu pozitīvās prakses piemēru dalīsies  uzņēmēja no Koknese Anta Kučere, bioloģiskās z/s Janavas   īpašniece. Saimniecības dibinātāja savā saimniecībā audzē tomātus, gurķus, zāļu tējas, garšaugus, kā arī ir mācījusies Francijā pašas audzētās daudzās dabas veltes sagatavot skaistumkopšanai.  
     veccepli1Tāpat semināra laikā tiksimies ar darbīgiem ļaudīm Palsmanes pagastā. Z/s Veccepļi īpašniece Līga Zvirbule ir īstenojusi vairākus LEDER projektus mājražošanas atbalstam un dalīsies savā pieredzē. Savukārt par sentēvu kulinārā mantojuma saglabāšanas nozīmi pastāstīs palsmanietis Jānis Valdmanis. 
     Diskusijas laikā runāsim par tām iespējām un izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā periodā (2015-2020).
     Pasākumā otrajā daļā iesaistīsimies radoša starpnovadu biedrību spēle „Mazs bij’ tēva novadiņš”. 
     Uz semināru īpaši tiek aicināti tie interesenti, kuri plāno uzsākt darīt kaut ko savu laukos, bet līdz šim kaut kādu apstākļu dēļ to nav uzsākuši. 
     Semināra programma  šeit un pieteikšanās elektroniski www.abulas.lv  ( aktualitātes -  registracija semināram)  līdz  6.februārim. 
 

 

Par mājražotāju semināru Donās 14.01.15.

     DSC06565 Ir svētība un mīlestība, kas dzīvo tepat uz zemes ļaudīs un viņu dāsnajos darbos, tikai vajag mācēt to satvert. No brīža, pārkāpjot Donu Ilzes mājas slieksni, pārsteigumu pietika līdz pat vakaram, pat piemirsās slidenie ceļi, jo radošums ir kā Ilzes maize, ko lauz pa drusciņai, jūti garšu un gribas vēl un vēl.
     Projektu vadītāja mārketinga eksperte Elīna Kalēja no ''Lauku ceļotāja'' par galveno uzdevumu tūristu piesaistei apskates objektam uzskata saprotamā un interesantā veidā pasniegtu informāciju par atpūtai piedāvāto programmu un iespējām. Svarīgi atrast jaunas novitātes un pārsteiguma momentu, kas uzrunā, liek pārdomāt un vēlreiz atgriezties vai par redzēto padalīties ar citiem.
      Asociācija ir izdevusi brošūras un kartes, kas atvieglo ceļojuma maršruta izvēli, piemēram „Latviskais mantojums”,  „Tradicionāli un mūsdienīgi latviešu ēdieni un dzērieni”, „Vērts redzēt”,- par apskates objektiem Latvijā un Igaunijā. Ļoti daudz informācijas par iespējām mācīties un iesaistīties, apskates objektiem, aizraujošiem pasākumiem un atraktīviem saimniekiem var atrast asociācijas mājas lapā www.celotajs.lv.
      LLKC speciāliste Iveta Bunke no Rūjienas dāsni dalījās ar pieredzi sava novada mājražotāju un amatnieku darinājumu un ražojumu noformējuma DSC06534un reklāmas izveidē. Rūjienas tautisko brunču rakstu josla veido vienoto novada mājražotāju zīmolu, ko izvieto uz katra izstrādājuma, vēl uz tā ir arī ražotāja zīmols ar tikai viņam raksturīgu simbolu. Iveta parādīja, kā ar vienkāršiem līdzekļiem var panākt kolosālu efektu. Mākslas darbs – gaumīgā stikla pudelē krāsainās joslās sabērts materiāls izrādās maizes ''Saldā maize” sagatave cepšanai ar visām sastāvdaļām un recepti. Japāņu sadarbības partneri iecienījuši rūjieniešu dāvaniņas: Linu audekla sainītis, aizsiets ar dabīga materiāla auklu, slēpj sevī nelielu oli ar uzkrāsotu margrietiņu vai linu ziedu, koka gabaliņus ar dažādu smaržu vai dzintara graudiņus. Glītā iesaiņojumā plašs piedāvājums ar ogu un dārzeņu sukādēm, sulām un sīrupiem dažādām gaumēm un garšas īpatnībām. Un slavenie Rūjienas cepumi ar leģendām par novadu uz kārbiņas. 
     Svetas Rozītes vadībā izraisījās dzīva diskusija par Leader iespēju izmantošanu. Izteikti pretēji viedokļi par līdzekļu sadalījumu starp uzņēmējiem un biedrībām, par projektu atbalsta intensitāti, attiecināmām izmaksām un iesniegšanas kārtību. Ierosināta ideja starptautiskajā projektā veidot Smiltenes novada zīmolu amatniekiem un mājražotājiem un spriests par zilās rudzupuķes iederību tajā.
    DSC06582 Kopējs secinājums,- lai mājražotājs vai amatnieks piesaistītu savam ražojumam pircēju, vajadzīga kāda niansēs un krāsās viegli saprotama atšķirības zīme, kas raksturo novadu un tieši pašu ražotāju. Tātad, cik cilvēku, tik domu lidojuma un radošuma.
     Tādas pārdomas un pārliecība radās pēc radoši informatīvā semināra mājražotājiem un amatniekiem, ko organizēja Abulas lauku partnerība sadarbībā ar uzņēmēju Ilzi Briedi no Donām. Visi semināra dalībnieki kā dāsnu dāvanu saņēma informācijas bagātību - prātam, sadraudzību un noskaņu garam, latvisko garšu dabīgumu - miesai. Paldies par rosinājumu domāt un meklēt iespēju strādāt tajos apstākļos, kādos dzīvojam un izmantot tos resursus, kuri ir pieejami,- tas nozīmē rakt dziļāk un vēl drošāk. Paldies saimniecei Ilzei par ļoti laipno sagaidīšanu ar iedrošinošu, saturīgu vārdu un svētību dodošu kopēju maizītes cepšanu, pašu rokām un ar mīlestību veidotu. Paldies par patiesu smaidu un acu skatu, kas dod gandarījumu pēc labi padarīta darba.
                                                                                                           Ārija Māliņa, semināra dalībniece

KOPSAPULCE

sapulceBiedrības "Abulas lauku partnerība" kopsapulce tiek sasaukta 2015.gada 4.februārī plkst. 13.00 Bērnu un ģimeņu krīzes centra telpās Galdnieku ielā 10b , Smiltenē. 

 

Uz kopsapulci tiek aicināti visi biedrības biedri, kāa rī citi interesenti, kuri vēlās iesasitīties beidrības darbībā un kļūt par tās biedriem. 

 

 

Darba kārtība

1. Valdes priekšsēdētāja ziņojums
2. Finanšu vadītāja ziņojums
3. Revidenta ziņojums
4. Gada pārskata apstiprināšana
5. Pārstāvju sapulces pārvēlēšana
6. Projektu vērtēšanas komisijas pārvēlēšana
7. Darba grupas izveide Vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 sagatavošanai
8. Citi jautājumi

Pēc kopsapulces notiks darba grupa sanāksme vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai.

 

Seminārs mājražotājiem, amatniekiem, lauku tūrisma uzņēmējiem.

 

     Šā gada 14.janvārī plkst.11.00  Blomes pagasta  viesu mājās „Donas”  tiek gaidīti mājražotāji, amatnieki, lauku tūrisma uzņēmēji uz semināru „LEADER projekti atbalstam mājražošanā DSC03444un lauku tūrismā”.
     Par amatniecības un mājražošanas iesaistīšana lauku tūrisma jomā un lauku tūrisma sasaisti ar LEADER pieejas īstenošanu semināra dalībniekiem pastāstīs  Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" projektu vadītāja, mārketinga eksperte Elīna Kalēja.
    Savukārt viesu mājas „Donas”  īpašniece Ilze Briede pastāstīs par  savu pozitīvo pieredzi lauku tūrisma jomā un mājražošanā. 
     No Rūjienas puses mūs apciemos Iveta Buņķe,  Rūjienas novada lauku attīstības konsultante, kura dalīsies savās zināšanās par zīmolu nozīmi mājražošanā. 
     Semināra programma ŠEIT
     Seminārs interesentiem ir bez dalības maksas. 
Dalībniekiem elektroniskā pieteikšanās  http://www.abulas.lv/lv/aktualitates/registracija-seminaram līdz 12.01.14.
 

 

Priecīgus Ziemassvētkus!

DSC02074

  Lai Ziemassvētku brīnums dod Jums spēku jaunām idejām, skaistiem projektiem un labiem darbiem!

Abulas lauku partnerības konference „LEADER projekti Smiltenes pagastā”

 

     5.decembrī Smiltenes tehnikuma telpās notika Abulas lauku partnerības konference „LEADER projekti Smiltenes pagastā”. Šādas konferences turpmāk paredzētas visos iekļautajos pagastos. To mērķis ir noskaidrot aktivitātes un nepieciešamības, kuras varētu tikt risinātas ar Vietējās attīstības stratēģijai piesaistīto finansējumu nākošajā plānošanas periodā.  
     Biedrības vadītāja Sveta Rozīte pastāstīja par 2009. – 2013.gadu laikā partnerības teritorijā realizētajiem projektiem, kā arī nedaudz iezīmēja turpmākās darbības vadlīnijas. Pateicoties projektu realizētāju aktivitātei, partnerībai izdevies piesaistīt krietni lielāku finanšu summu par sākumā paredzēto (paredzēts 308 914 EUR, realizēti projekti par 459 522 EUR). Smiltenes pagasts ieņem otro vietu pēc Smiltenes pilsētas ar realizētiem 18 projektiem un piesaistīto publisko finansējumu 42 660 EUR.
     Smiltenes pagasta pārstāvji informēja konferences dalībniekus par saviem realizētajiem projektiem. Biedrība „Ekolauks” realizējusi 4 projektus, biedrība „Smiltenes pagasta attīstībai” – 8 projektus. Trīs projektus realizējuši vietējie uzņēmēji. Sakārtoti vairāki vides objekti, iegādāti tērpi pašdarbniekiem, grāmatas lasīšanai. Pagasta teritorijā pa 1 projektu realizējušas arī biedrība „Smiltenei un Latvijai”, biedrība „30 draugi.lv” un Smiltenes novada dome. 
     Pa vakara krēslu devāmies iepazīties ar Kalnamuižā realizētiem projektiem. Priecājāmies par pa pagastu bibliotēkām ceļojošo 960 grāmatu 11 kopām, no kurām viena atrodas Smiltenes pagasta mājā (biedrība „Smiltenei un Latvijai”), iegādātajiem 30 pāriem modernu slēpju ar visu aprīkojumu (biedrība „30 draugi.lv”), iekārtoto sociālās palīdzības un pakalpojumu saņemšanas vietu (Smiltenes novada dome). 
     Kafijas pauzes laikā uz lielām lapām tika uzrakstītas pirmās idejas nākošajiem projektiem.
     Īstu baudījumu guvām pašdarbības kolektīvu koncertā „Ziemas ieskandināšana”. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sanācēji” un Eiropas deju dejotājas „Smiltesele” izpildīja skaistas dejas jaunajos tērpos, teātra kopa „Trīnis” – divas etīdes, izmantojot iegūto skaņu aparatūru. Koncertu papildināja skanīgās dziedātājas no ansambļa „Undīnes” un kantri dejotājas no Brantiem.
     Vakara noslēgumā pagasta aktīvākie ļaudis ļāvās dejas burvībai ballē. Visu pasākumu vadīja galantais moderators Valdis Šaicāns.                                                                                                                            Maija Miķelsone

Konference "LEADER projekti Smiltenes pagastā".

 

     Lai piesaistītu finansējumu vietējo iedzīvotāju  ideju īstenošanai savā dzīves vidē,  „Abulas lauku partnerībai” ir jāsagatavo jauna vietējās attīstības stratēģija. Stratēģija ir paredzēta, lai veidotu kopienas sociālo, vides un ekonomisko spēku vietējo problēmu risināšanai.
      Veiksmīgākai tās  sagatavošanai svarīgi ir apzināt - kas ir paveikts, kā ir paveikts un ko vēl vajadzētu paveikt. Tādēļ „Abulas lauku partnerības” darbības teritorijā svarīgi ir noskaidrot tās nepieciešamības, kuras varētu tikt risinātas ar vietējās attīstības stratēģijai piesaistītā finansējuma palīdzību.  Lai stratēģija veiksmīgi darbotos, vietējiem iedzīvotājiem pašiem jāuzņemas iniciatīva to vajadzību apzināšanai, kuras būtu iespējams  risināt kopā. 
     Tādēļ „Abulas lauku partnerība” plāno vairākus pasākumus, lai pēc iespējas vairāk apzinātu tās iedzīvotāju vajadzības, kuras varētu tikt risinātas ar LEADER pasākuma programmas palīdzību. Šie pasākumi tiks organizēti līdz nākoša gada jūlijam, aptverot visus novada pagastus.
     Pirmais pasākums plānojās šā gada 5.decembrī Smiltenes pagastā plkst. 16.00  Smiltenes tehnikuma vecajā sporta zālē. Aicināti visi interesenti uz konferenci „LEADER  projekti Smiltenes pagastā”, kuras laikā iepazīsimies ar īstenotajiem projektiem Smiltenes pagastā, kā arī kopīgi apzināsim iespējas un izaicinājumus LEADER pieejas īstenošanai 2015-2020.gadā Smiltenes pagastā. Konferences noslēgumā Smiltenes pagasta  kolektīvi sniegs koncertu „Ziemas ieskandināšana”. 
                Konferences programma šeit:
 
     Nākošai pasākums plānojās 2015.gada 14.janvārī viesu mājā Donas (Blomes pagasts), kurā aicināti Smiltenes novada mājražotāji, lauku tūrisma uzņēmēji un amatnieki. Kopīgi pārrunāsim paveikto, stāstīsim par savu pieredzi un uzklausīsim citu pieredzi, kā arī apkoposim tās idejas uzņēmējdarbības attīstībai Smiltenes novadā, kurām atbalstu būs iespēja gūt īstenojot vietējo attīstības stratēģiju. 
 

 

Izsludināta cenu aptauja

 

Video sižetu uzņemšanai, sagatavošanai un pārraides nodrošināšanai.videokamera
 
Biedrība "Abulas lauku partnerība", īstenojot  Vietējās attīstības stratēģiju, savā darbības teritorijā ir apstiprinājusi vairāk kā 110 projektus no ELFLA fonda. Lai popularizētu projektus, ir nolemts izveidot video raidījumus, kuros  popularizēt labākās projektu idejas, to pieejamību iedzīvotājiem. 
Tiek izsludināta cenu aptauja 3  raidījumu  izveidei, katrā pa 3 sižetiem, lai tiktu aptverta visa Abulas LP darbības teritorija. Izpildītājam ir jānodrošina video raidījuma pārraidīšana Latvijas nacionālajā apraidē reģionālo televīziju kanālā Re: TV. 
Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija – Palsmanes, Variņu, Bilskas, Blomes, Smiltenes, Brantu, Launkalnes pagasti un Smiltenes pilsēta. 
Cenu aptaujas tehniskā specifikācija šeit
Piedāvājums jāiesniedz līdz 4.jūlija plkst.12.00 e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

10.kārtas projektu konkursa rezultāti

 

     Abulas lauku partnerībai šā gada sākumā tika papildus piedalīts finansējums (21 635,74 EUR) pasākumam „Vietējās attīstības stratēģijas”. Lai apgūtu šo finansējumu, vietējās rīcības grupas varēja sludināt jaunu kārtu projekta konkursā vai arī piedalīt iepriekšējā kārtā „aiz svītras„ palikušajiem projektiem.  Abulas LP nolēma izsludināt projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. 
     Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2014. gada 28. marta līdz 28.aprīlim.
 
     Projekti tika iesniegti šadās rīcībās: 
          1) 2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” Pieejamais atbalsta apmērs - 21 932,16 EUR. Tika iesniegti 14 projekti par kopējo publisko finansējumu 29 400.01 EUR. Iesniegto projektu idejas ļoti dažadas – tērpi pašdarbnieku kolektīviem, aprīkojumi dažadu sportu aktivitātēm, aprīkojumi bērniem brīvā laika dažādošanai, aprīkojumi un telpu pielāgošana iedzīvotāju brīvā laika dažadošanai.  
 
          2) 3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos”. Pieejamais atbalsta apmērs  - 15 879,43  EUR. Tika iesniegti 6 projekti par kopējo publisko finansējumu 21 641, 25 EUR.  Projektus iesniedza gan zemnieku saimniecības un  uzņēmumi, kuri jau darbojās, gan arī fiziskas personas, kuras tikai plāno uzsākt lauksaimniecisko ražošanu.. Idejas projektos ir gan iestādīt augļu un ogu dārzus, gan paplašināt  mājražošanas iespējas savās saimniecībās un uzņēmumos. 
 
     Projektiem Abulas lauku partnerībā līdz 28.maijam tiks vērtēta to atbilstība Vietējās attīstības stratēģijai, pēc tam visi projekti tiek iesniegti reģionālajā LAD Valmierā tālākai to izvērtēšanai un lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanai. 
 
 
 

 

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas