Vai nepieciešams Vidzemes NVO atbalsta centrs?

 

Vidzemes nevalstiskās organizācijas (NVO) oktobrī aicinātas piedalīties apspriedēs “Vai un kādam būt NVO atbalsta centram Vidzemē?”. Diskusijas notiks astoņās Vidzemes pilsētās, un tajās gaidīta ikviena esoša vai topoša biedrība un nodibinājums – jo dažādākas jomas būs pārstāvētas, jo produktīvāka būs saruna.
 
Apspriedēs aptuveni divu stundu garumā būs iespēja izteikt priekšlikumus par potenciālā NVO centra izveidi, tā formu, iespējamām funkcijām, pakalpojumiem un uzturēšanas modeļiem. Pasākumus rīko Valmieras novada fonds ar Kultūras ministrijas atbalstu.
 
Valmieras novada fonda vadītājs Ansis Bērziņš norāda: “Jau vairākus gadus dažas NVO centra funkcijas ar Kultūras ministrijas atbalstu Vidzemē pilda Valmieras novada fonds, taču tas nav fonda pamatuzdevums. Iespēju un vajadzību ir daudz vairāk – interešu pārstāvība vietējā un nacionālā līmenī, NVO kopprojekti, metodisks atbalsts utt.. Taču tas viss var notikt vien tad, ja organizācijas pašas saredz vajadzību un plāno pakalpojumus izmantot.”
 
 
Diskusiju norises vietas:
•Cēsis – 5. oktobris plkst. 10.00, Pieaugušo izglītības centrs, Raunas iela 4;
•Valmiera – 5. oktobris plkst. 13.30, Valmieras integrētās bibliotēkas klusā lasītava, Cēsu iela 4;
•Smiltene – 6. oktobris plkst. 10.00, Kultūras nama kinozāle, Gaujas iela 1;
•Valka – 11. oktobris plkst. 10.00, Latvijas – Igaunijas institūta sēžu zāle, Beverīnas iela 3;
•Cesvaine – 18. oktobris plkst. 10.00, Cesvaines bibliotēka, Pils iela 6;
•Vecpiebalga – 18. oktobris plkst. 14.00, Vecpiebalgas pagasta bibliotēka, Ziemeļu iela 13;
•Gulbene – 19. oktobris plkst. 10.00, Gulbenes novada bibliotēkas konferenču zāle, Oskara Kalpaka iela 60a;
•Alūksne – 19. oktobris plkst. 14.00, Alūksnes novada Sabiedrības centrs, Dārza iela 8a.
 

Dalībniekus lūdzam pieteikties, vismaz dienu pirms pasākuma aizpildot reģistrēšanās saitihttp://ej.uz/5e84 

Plašāka informācija: http://vnf.lv/lv/zinas/vai-nepieciesams-vidzemes-nvo-atbalsta-centrs/ 

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija Valmieras apkaimē, tomēr arvien biežāk pasākumus īsteno visā Vidzemē. Fonda pamatdarbības joma ir ziedojumu piesaiste, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas – 11 gadu laikā tā ir īstenoti ap 200 projekti. Ar Kultūras ministrijas atbalstu fonds turpina sniegt bezmaksas NVO konsultācijas, kā arī novembrī rīkos Vidzemes NVO forumu Alūksnē.
 

 

"Uzņēmējdarbības potenciāls laukos" - mācību seminārs.

 

2016.gada 9.septembrī Abulas lauku partnerības vadītāja Sveta Rozīte Līgatnē apmeklēja LLF un LLKC organizēto  mācību semināru par uzņēmējdarbības potenciālu laukos.  
Semināra pirmo sesiju vadīja moderatori Āris Ādlers un Anita Seļicka ( Latvijas Lauku forums). Uzstājās: 
1) Dace Ziediņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja
2) Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
3) Agrita Vagoliņa, Altum, Rīgas reģionālā centra vadītāja
4) Rafiks Misirovs, Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākais eksperts
5) Zane Līde no Zemkopības ministrijas 
Semināra otrajā sesijā notika 4 tematiskās darba grupas. 
1) Uzņēmējdarbības vides uzlabošana (Lauma Priedīte, Valsts Administrācijas skola)
2) Jaunieši uzņēmējdarbībā (Baiba Gulbe, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs)
3) Kad uzņēmējdarbībā nauda nav galvenais- solidaritātes ekonomika - sociālā uzņēmējdarbība kopienā (Lauma Ziemeļniece, Biedrība „Zaļā brīvība")
4) Atbalsts uzņēmējdarbībai LEADER programmā (Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde un Latvijas Lauku forums – Gunta Abaja)
ALP vadītāja piedalījās 4.darba grupā, apspriežot aktuālāko uzņēmējdarbības atbalstam no LEADER programmas. 
Pēc tām katra darba grupa prezentēja iegūtās atziņas no tematiskajām darba grupām. 
Trešā semināra sesijā tika prezentēta kooperatīvi krājaizdevumu sabiedrību rokasgrāmata. 
Ceturtā semināra sesijā LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola stāstīja par Latvijas lauku eksporta klubiem, to mērķiem, iespējām un  problēmām.

Mācību seminārs Līgatnē

MĀCĪBU SEMINĀRS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS POTENCIĀLU LAUKOS 

Līgatnes kultūras nams, Spriņģu iela 4, Līgatne
2016. gada 9. septembris

9.30 līdz 10.00 Reģistrācija un rīta kafija

10.00-10.15 SEMINĀRA „UZŅĒMĒJDARBĪBAS POTENCIĀLS LAUKOS" ATKLĀŠANA
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins,
Biedrības „Latvijas Lauku forums" izpilddirektore Anita Seļicka
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

10.15-12.30 PIRMĀ SESIJA. IESPĒJAS UN ALTERNATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAI LAUKOS
Dace Ziediņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja
Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Ekonomikas ministrija, Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļa (tiks precizēts)
Agrita Vagoliņa, Altum, Rīgas reģionālā centra vadītāja
Rafiks Misirovs, Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākais eksperts
Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests (tiks precizēts)
Moderatori – Āris Ādlers un Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums

12.30-13.30 Pusdienas Līgatnes novada vidusskolā

13.30-14.15 TEMATISKĀS DARBA GRUPAS
A) Uzņēmējdarbības vides uzlabošana (Lauma Priedīte, Valsts Administrācijas skola)
B) Jaunieši uzņēmējdarbībā (Baiba Gulbe, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs)
C) Kad uzņēmējdarbībā nauda nav galvenais- solidaritātes ekonomika - sociālā uzņēmējdarbība kopienā (Lauma Ziemeļniece, Biedrība „Zaļā brīvība")
D) Atbalsts uzņēmējdarbībai LEADER programmā (Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde un Latvijas Lauku forums – tiks precizēts)

14.15-15.00 OTRĀ SESIJA UN EKSPERTU PANELIS.
Praktiskās iespējas uzņēmējdarbības attīstībai laukos, atziņas no tematiskajām darba grupām un diskusija
Moderatori – Āris Ādlers un Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums
______________________________________________________________

15.00-16.30 KOOPERATĪVO KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBU ROKASGRĀMATAS PREZENTĀCIJA.
Krājaizdevu Apvienības valdes priekšsēdētājs Rihards Strenga
16.30-17.00 Kafijas pauze

17.00-17.30 LATVIJAS LAUKU EKSPORTA KLUBU MĒRĶI, IESPĒJAS UN PROBLĒMJAUTĀJUMI
LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola

17.30-18.00 Noslēguma diskusija par uzņēmējdarbības iespējām laukos un kopsavilkums

 

No ALP piedalīsies administratīvā vadītāja. 

 

 

Apmeklēts pasākums Igaunijā.

No Abulas lauku partnerības  4  pārstāvji  Tigna Podniece, Iguna Peneze, Antra Kikute un Liga Krumina Kigere no 24. līdz 26. augustam piedalījās pasākumā “ LEADER Fair for Transnational Cooperation 2016” (LEADER gadatirgus par starpvalstu sadarbību)  Jānedā (Igaunija). 

Pasākuma galvenais mērķis  -  starptautiskās sadarbības nozīme Eiropas savienības lauku teritoriju attīstībā. Pasākumā uzdevums ir  attīstīt LEDER kustības starptautisko sadarbību, meklēt sadarbības iespējas un sadarbības partnerus, piedalīties diskusijās un darba grupās, iepazīties ar īstenotajiem LEADER projektiem citās ES valstis. 
Atziņas no dalībnieku atskaitēm:
•Igaunijā satapām daudz motivētus, sadarboties gatavus VRG pārstāvjus, kas ir ieinteresēti sadarboties kultūras, ekoloģijas, permakultūras jomās. Potenciālos partnerus atradām gan kaimiņvalstīs – Igaunija, Lietuva, gan arī Latvijā. Nodibinājām ciešākas saites ar Skotijas un Somijas pārstāvjiem. Ar viņiem arī vedīsim sarunas, lai vienotos par kopīgām idejām projektos. 
•Tika izceltas katras valsts pārstāvēto organizāciju lauku attīstības dabas vērtības, to pilnveidošana un popularizēšana ar projektu līdzdalību. Daudzas projektu idejas tika saistītas ar Igaunijas lauku partnerībām, bija iespēja to īstenošanu salīdzināt dažādās valstīs. 
•Ļoti vērtīgas bija mācību ekskursijas, kuru laikā apmeklējām īstenotos LEADER projektus Igaunijā. 
•Komunicējot ar citām Latvijas partnerībām (Alūksne, Kandava, Saldus, Salacgrīva, Cēsis) pārliecinājāmies, ka Latvijā ar starptautiskajiem projektiem mēs cenšamies risināt līdzīgas problēmas līdzīgās nozarēs. 
•Iepazīstot citu valstu VRG , kā iespējamos partnerus starptautiskajam projektam saredzu Paides (Igaunija) un MTU ( Igaunija) www.mutupartnerid.eu. VRG. 
•Ieguvu jaunas idejas pasākumu organizēšanā – “speed date” – ātrs veids kā ātri iepazīties un komunicēt. 
•Pasākuma organizācija profesionāla, radot pozitīvu atmosfēru pilnvērtīgam darbam. 
•Jaunas idejas, par kurām ir vērts padomāt un kuras ir iespēja  īstenot laukos arī ALP teritorijā – no Lietuviešiem – kokgriezumi, koka skulptūru veidošana, no Beļģijas – viss, kas saistīts ar gaļas primāro ražošanu, pārstrādi, tirgošanu;  no Somiem -  loģistika lauku produkcijas pārdošanā, izveidojot internetveikalus. 
    Pasākums tika finansēts no projekta Nr. 16-00-A019.400-000014 “VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 

Starptautisks pasākums Igaunijā

 

     Abulas lauku partnerības  4  pārstāvji   no 24. līdz 26. augustam piedalīsies pasākumā “ LEADER Fair for Transnational Cooperation 2016” (LEADER gadatirgus par starpvalstu sadarbību)  Jānedā (Igaunija). 
    community Pasākuma galvenais mērķis  -  starptautiskās sadarbības nozīme Eiropas savienības lauku teritoriju attīstībā.
     Pasakuma uzdevums ir  attīstīt LEDER kustības starptautisko sadarbību, meklēt sadarbības iespējas un sadarbības partnerus, piedalīties diskusijās un darba grupās,iepazīties ar īstenotajiem LEADER projektiem citās ES valstis. 
     Pasākums tiek finansēts projekta Nr. 16-00-A019.400-000014 “VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 
 

 

Precizētas atbalsta saņemšanas iespējas SVVA stratēģijas īstenošanas projektiem

 

Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanai, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un projekta īstenošanas nosacījumus. Grozījumus otrdien, 2. augustā, akceptēja valdība.
 
Lai sabiedriskā labuma projekta īstenošana būtu ieguldījums publiskajā infrastruktūrā, kas brīvi pieejama ikvienam interesentam, noteikumi Smilt amatniekipapildināti ar nosacījumu, ka projekta rezultātam ir jābūt publiski pieejamam. Ja projekts ir saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējam visā projekta uzraudzības laikā jāinformē vietējā rīcības grupa par aktualitātēm, saistītām ar projektu. Sabiedriskā labuma projektā atbalsta pretendenti – pakalpojuma sniedzēji – savas saimnieciskās darbības īstenošanai varēs sakārtot vietējo teritoriju, pielāgojot vidi personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem (izbūvēt uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas).
 
Turpmāk atbalstu varēs saņemt arī vietējās pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu laukumu, piebrauktuvju vai iebrauktuvju sakārtošanai, kā arī piekļūšanai pie dabas un kultūras objektiem.
 
Precizēti publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi, kas saistīti ar projekta realizēšanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanas teritorijā. Noteikumi paredz izņēmuma gadījumus, norādot, kādās situācijās atbalsta pretendenta juridiskai adresei, deklarētai dzīvesvietai vai struktūrvienības darbības vietai jāatrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Tāpat noteikts, kurās situācijās projekta uzraudzības laikā ar projektu saistītās darbības var īstenot ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas.
 
Turpmāk mācību programmai, kuru apgūst darbinieks, lai kāpinātu produktivitāti, ir jābūt licencētai vai akreditētai Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Pretendentam pēc apmācības pabeigšanas būs jāiegūst sertifikāts. Grozījumi noteic, ka attiecināmas būs arī izmaksas par transportlīdzekļu vadītāja apmācību, ja pretendents iegūs atbilstošās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību.
 
Tā kā atbalstu var saņemt arī atbalsta pretendents, kurš tikai plāno uzsākt jaunu tūrisma pakalpojumu sniegšanu, noteikumi ietver nosacījumu, ka atbalsta saņēmējam gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā ir jābūt atrodamam ar tūrisma popularizēšanu saistītas iestādes tīmekļa vietnē.
 
"Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
 
                                                             ZM informācija

 

Dalība ZM darba grupā

 

Šā gada 12. jūlijā Abulas LP administratīvā vadītāja piedalījās LLKC organizētajā  darba grupas sanāksme Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanai LAP 2014-2020 19.3.apakšpasākumam "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"
Zemkopības ministrija plāno sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu, kuru jūlija sākumā tika nosūtīt izskatīšanai. Darba grupas sanāksmē apsprieda noteikumu projektu, izskatīja iespējamos starpteritoriālo un starptautisko projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijus. Diskutējām par savu iepriekšējā perioda gūto pieredzi un apspriedām iespējamās  sadarbības idejas, izteicām ieteikumus MK noteikumiem, lai novērstu paredzamās problēmas un paredzēt to regulējumu Ministru kabineta noteikumu projektā.
 

 

1.kārtas rezultāti

1.KARTAS-FIN   1.kārtā iesniegto projektu pieteikumu vērtējums ŠEIT 

KOPSAPULCE

 

2016.gad 27. maijā tiek izsludināta Abulas lauku partnerības kopsapulce. 
 
Tā notiks 2016. gada 9. jūnijā plkst. 13.00 Blomē, Cēsu ielā 9, Blomes pagasta pārvaldes 2.stāvā.
 
Ir noslēgusies 1.kārta LEADER projektu iesniegšanai.  Šobrīd projekti nodoti vērtēšanai Vērtēšanas komisijai. Savukārt Abulas LP lēmējinstitūcija – Pārstāvju sapulce, lems par šo projektu  atbilstību Stratēģijai pamatojoties uz projektu vērtētāju izvērtējumu un rekomendācijām. 
Starp iesniegtajiem projektiem ir arī Abulas lauku partnerības  Pārstāvju sapulces locekļu  rakstītie un iesniegtie projekti. Lai novērstu interešu konfliktu lēmumu pieņemšanas laikā, ir nepieciešams veikt korekcijas Pārstāvju sapulces sastāvā, kuras avr apstiprināt tikai Kopsapulcē.  
 
Tādēļ Abulas lauku partnerība  izsludina kopsapulci, kura notiks  2016. gada 9. jūnijā plkst. 13.00 Blomē, Cēsu ielā 9, Blomes pagasta pārvaldes 2.stāvā.
Darba kārtībā 1 jautājums -  kandidātu izvēle un apstiprināšana  Pārstāvju sapulces  locekļu aizstāšanai.  
 
 Abulas lauku partnerības biedrības biedriem lūgums ierasties vai deleģēt savu balsi kādam no biedrības biedriem, par to iepriekš informējot Abulas lauku  partnerības vadītāju. 
 

 

1.Kārtas rezultātu apkopojums

1. KĀRTAS REZULTĀTU APKOPOJUMS 

rezultati 3.jpg

Seminārs uzņēmējiem

 

Biedrība „Abulas lauku partnerība” aicina uzņēmējus uz informatīvu semināru šā gada 9.aprīlī plkst.10.00 Smiltenē, Galdnieku ielā 10b, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 
 
Pārrunāsim, kā pareizi, atbilstoši MK noteikumiem un Abulas LP Stratēģijai  sagatavot projektu pieteikumus Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.1. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 
 
 Uz semināru aicināti uzņēmēji, fiziskas personas, arī biedrības -  visi tie, kas plāno iesniegt projektu pieteikumus uzņēmējdarbības atbalstam vai  lauksaimniecības produktu pārstrādes atbalstam ALP izsludinātajā 1. projektu kārtā, kurā projektu  iesniegšana ir no  20.04.16. līdz 20.05.16.
 
Semināra programma  šeit
Elektroniskā pieteikšanās  semināram šeit
 

 

Biedru kopsapulce

 

     Lai atskatītos uz paveikto 2015.gadā, thumb
Abulas LP biedru kopsapulce tiek sasaukta 2016.gada 30.martā plkst.15.00
Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Galdnieku ielā 10b
     
Darba kārtība:
1.Jauno biedru uzņemšana
2.Valdes priekšsēdētāja ziņojums
3. Finanšu vadītāja ziņojums
4.Revidenta ziņojums
5.Gada pārskata apstiprināšana
6. Pirmā projektu kārta
7. Plānotie pasākumi 2016.gadā
8.Debates
 

 

1.kārtas projektu konkursa izsludināšana.

 

Biedrības „Abulas lauku partnerība”
SLUDINĀJUMS.
Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
 
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 20.04.2016. -20.05.2016.
1. kārtā pieejamais publiskais finansējums 360 000,00  EUR 
 
Projektu  īstenošanas termiņšNo LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:  
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi 
2)ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3)pārējiem projektiem – 1 gads
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707; www.lad.gov.lv  ; www.abulas.lv
 
Iesniegt projektus iesniegumus PAPĪRA FORMĀ  - Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
ELEKTRONISKI - Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ( EPS)  vai  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.
 
KontaktinformācijaAdministratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte, tel.: 28368431, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumos:
 
M1 - Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai,  it sevišķi lauku tūrisma nozarē
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana, atbalsta apmērs 110 000,00 EUR
Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana, atbalsta apmērs  50 000,00 EUR
Rīcība 1.3. Atpūtas un sporta kompleksa “Teperis” pārbūve, atbalsta apmērs 100 000,00 EUR
 
M2  - Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības  un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas  attīstības iniciatīvās.
Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, atbalsta apmērs 40 000, 00 EUR
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana, atbalsta apmērs 20 000, 00 EUR
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem, atbalsta apmērs 20 000,00 EUR
Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem, atbalsta apmērs 15 000, EUR
Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana, atbalsta apmērs 5 000,00 EUR
 
 
 

 

Stratēģijas prezentēšana un aizstāvēšana

 

     Šā gada 28.janvārī biedrība "Abulas lauku partnerība " prezentēja un aizstāvēja  izstrādāto Sabiedrības virzīto vietējo attīstības stratēģiju 2015. -2020. gadam lemumsZemkopības ministrijā  Stratēģiju vērtēšanas komitejas sēdē.  
     
Komitejas sastāvs un nolikums.
 
 Pēc precizējumu iesniegšanas LAD,  
Abulas lauku partnerības Sabiedrības virzītas vietējās attīstības strartēģija 2015. -2020. gadam ir apstiprināta 2016.gada 11.februāra Komitejas sēdē. 
 
  
Ar ALP apstiprināto stratēģiju var iepazīties šeit 
 
MK noteikumu Nr.590 (13.10.2015.) atbalsta saņemšanai šeit
 
MK noteikumi Nr. 598 (30.09.14.) ES atbalsta saņemšanas nosacījumi šeit
 
 
   
Jautājumi un konsultācijas par atbalsta nosacījumiem un projektu iesniegumu sagatavošanu 
Tel 28368431, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , birojā Cēsu ielā 9, Blome.
 

 

SVEICIENS SVĒTKOS

apsveikums ALP 2

Abulas lauku partnerības Stratēģija iesniegta Lauku atbalsta dienestā.

 

     Šā gada 17. novembrī Abulas lauku partnerības Stratēģija iesniegta Lauku atbalsta dienestā. biedriba25 2
 
     Zemkopības ministrijas izveidotā  Komiteja 4 mēnešu laikā pieņems lēmumu par apstiprināšanu.  
 
     Pēc MK noteikumu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprināšanas,   Abulas LP uzsāks seminārus par noteikumu skaidrošanu potenciālajiem projektu iesniedzējiem. 

 

Pasākumi gada nogalē

 

     “Abulas lauku partnerība” visa  gada garumā visos Smiltenes novada pagastos organizēja pasākumus, lai tiktos ar iedzīvotājiem, uzzinātu tās vajadzības un nepieciešamības, kuras nākotnē var risināt ar LEADER pieeju katrā teritorijā. Tas bija nepieciešams, lai sagatavotu ALP Stratēģiju. Lai kaut daļu no idejām īstenotu, ir vajadzīgs cilvēks, cilvēks ar spēku, gribu, vēlmi darīt.
     Taču ikdienas steigā mēs bieži aizmirstam par sevi,  gribam paveikt vairāk nekā varam un spējam, gribam kaut ko kaut kam pierādīt, bet spēka ir tik cik katram tas ir. 
     Tādēļ šā gada nogalē ALP,  lai noslēgtu iesākto pasākumu virkni, organizē 3 pasākumus, kuros varam pārdomāt par sevi, savām vēlmēm, savām iespējām.  
     Uz pasākumu ciklu, kas sastāv no 3 lekcijām,  tiek aicināti tie, kam interesē astroloģija,  cik tā ir katram svarīga vai nesvarīga, kā pareizi un veselīgi dzīvot, izmantojot astrologu informāciju un  kā pirms gada nogales lielajiem svētkiem paspēt visu un pie reizes nepiekust.  
 
Un tā      
 
aunsw
„Abulas lauku partnerība” organizē 
sertificētas astroloģes Lindas Kurmis
semināru ciklu par šādām tēmām:
 
20.11.15. “Astroloģijas un zvaigžņu ietekme cilvēka dzīvē”  (jautājumi, atbildes).
 
27.11.15. “Diētas un dzīvesveids, veiksmes stāsts” (-50 gada laikā ) 
 
04.12.15. “Jaunais gads un svētku enerģija” ( par to, kā sieviete svētkos savu enerģiju izlej izlietnē).
 
 
Semināru sākums plkst. 13.00, apmēram 2 stundas, norises vieta Smiltenes tehnikuma 6.māja (pie Mairas) 
 

 

Biedrības "Abulas lauku partnerība" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas publiskā apspriešana.

 

     Biedrība “Abulas lauku partnerība ” nodod sabiedriskai apspriešanai 2014.-2020.g. plānošanas perioda Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam projektu. 
 
     Stratēģija izstrādātā, lai piešķirtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) fonda finansējumu vietējās ekonomiskas attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai.
     Apspriešanas periodā aicinām iesniegt viedokļus un precizējumus par Stratēģiju,  aizpildot priekšlikumu veidlapu, kuru var iesniegt personīgi biedrības birojā Cēsu ielā 9, Blomē vai  nosūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
 
     
     Apspriešanas periods ir noteikts no 02.11.2015. līdz 13.11.2015.
 
     Informācijai!
Lai skaidrotu stratēģijas saturu, interesenti tiek aicināti uz tikšanos 12.11.15. Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Galdnieku iela 10b, Smiltene, plkst. 9.00 
 

 

1.septembris Abulas lauku partnerībā

 

     gladiolaAr 1.septembri arī Abulas lauku partnerībai sākās jauns posms - tiek pabeigts 2009.-2014. g. periods un uzsākts 2015.-2020.g. periods LEADER pasākuma īstenošanai Smiltenes novadā. 
     Šā gada 29. jūlijā Zemkopības Ministrija apstiprināja Abulas lauku partnerības projekta iesniegumu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai Abulas lauku partnerības darbības teritorijā. 
     Pēc šī lēmuma  4 mēnešu laikā Lauku atbalsta dienestā (LAD)  ir jāiesniedz sagatavotā Stratēģija. 
     Jaunās Stratēģijas sagatavošana tika uzsākta jau 2014.gada 5.decembrī ar pirmo iedzīvotāju aktivizēšanai domāto pasākumu Smiltenes pagasta Kalnamuižā. Šādi pasākumi tika noorganizēti visos Smiltenes novada pagastos un liels paldies tiem čaklajiem rūķiem katrā pagastā, kuri palīdzēja šo pasākumsu organizēt! Daudzās idejas, kuras nepieciešamas katrā pagastā ir apkopotas un kalpos kā pamats Startēgijai. 
    Abulas lauku partnerībai Startēģijas izstrādei ir izveidota darba grupa. 
    Ir notikušas jau 4 darba grupas sanāksmes, kurās ir  apstiprināta Startēgijas īstenošanas  vīzija, mērķi un virzieni, izveidots Rīcības plāns, apspriesta Stratēgijas īstenošanas  un projektu vērtēšanas kārtība, apspriesta un atbalstu guvusi stratēgiskā projekta ideja. Vēl atlicis sagatavot projektu vērtēšanas kritērijus, pabeigt Stratēgiju kā dokumentu, noprezentēt to un iesniegt Lauku atbalsta dienestā. 
    Veiksmi Abulas lauku partnerības Startēģijas izstrādes darba grupai! 
 

 

Pieredzes apmaiņa - Ērgļi un Madona.

 

     Abulas lauku partnerība šā gada 22. jūlijā organizē  pieredzes apmaiņas braucienu  uz Ērgļu un Madonas novadiem, lai piedalītos Madonas novada fonda organizētajā pasākumā  “LEADER ieguldījums teritorijas konkurētspējas paaugstināšanā un dzīves kvalitātes veicināšanā Madonas Novada fonda  teritorijā” Pasākuma laikā varēsim tikties un iepazīties ar LEADER projektu īstenotājiem ( uzņēmēji, pašvaldība un biedrības Madonas un Ērgļu novados). Tiksimies arī ar  Madonas novada fonda (MNF) vadītāju Jogitu Bauni, diskusijā varēsim pārrunāt gan par paveikto iepriekšējā periodā, gan par plānoto nākošajos gados. 
                                                                            Programma.
"LEADER ieguldījums teritorijas konkurētspējas paaugstināšanā un dzīves kvalitātes veicināšanā MNF teritorijā".
 
9.00 Sandris Akmans, „Dravas paplašināšana, ražošanas telpu un iekārtu nodrošināšana biškopības produktu mājražošanas vajadzībām” un „Dravas paplašināšana un bišu vaska ražošanas iekārtu nodrošināšana mājražošanas vajadzībām”. 3.1. aktivitāte. "Rogas" Lubeja, Liezēres pagasts, Madonas novads.
 
10.00-10.30  SIA „Kadiķis A”, „Mežizstrādes tehnikas remonta pakalpojumu uzlabošana” un „Programmatūras iegāde mežistrādes un lauksaimniecības tehnikas remonta pakalpojumu uzlabošanai”, 6.1. aktivitāte. Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads.
 
12.00-12.30. Ērgļu viesnīca, ar LEADER projekta „SIA "Kārlis un Partneri" investīcijas pakalpojumu pieejamības paaugstināšanā” finansējumu ierīkots stāvlaukums, 6.1.
 
13.00-13.30. Meņģeļu un Braku muzeji,  „Braku zedeņu žoga atjaunošana”,  „Braku dzīvojamās mājas jumta un Meņģeļu pirts vienkāršotā renovācija”, „Aktīvās atpūtas un mundruma laukums Brakos”, 6.2. aktivitāte. Ērgļu novada pašvaldības projekti.
 
14.30.Prezentācija „Atbalsts uzņēmējdarbībai MNF vietējās attīstības stratēģijas teritorijā 2009.-2014.” Lektors J.Baune, 30 minūtes, vieta- pašreiz plānots „Brakos”.
 
15.00-15.30.  ZS Margrietiņas „Tehnikas iegāde Z/s "Margrietiņas", 3.1. aktivitāte. LEADER ieguldījums - traktors ar papildaprīkojumu (frontālo iekrāvēju, miglotāju, frēzi, kultivatoru, vagotāju, piekabi un 3 punktu uzkares ekskavatoru). Saimniecība nodarbojas ar dārzeņu un augļu audzēšanu.
 
Izbraukšana no Smiltenes baznīcas laukuma plkst. 7.30  (Variņu pagrieziens 7.45) 
Brauciena transporta izmaksas tiek segtas no ELFLA fonda.
Dalības līdzmaksājums  5,00 EUR ( kopīgas pusdienas) 
Pieteikšanas dalībai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , tel. 28368431 līdz 17.jūlijam. 

 

Pasākums Bilskā

 

Bilska“Abulas lauku partnerība” kopīgi ar Bilskas pagasta pārvaldi aicina Bilskas puses ļaudis  21.jūnijā plkst.20.30  uz kopīgu pasākumu Bilskas ezermalā par LEADER projektiem Bilskā, to devumu Bilskas pagasta ļaudīm. Abulas LP vadītāja iepazīstinās ar kopumā paveikto, kā arī sniegs nedaudz informācijas par nākoša perioda iespējām. Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja savukārt pastāstīs kāds ir šo projektu devums Bilskas pagastā.bilska ezermala 2 3
Taču pats svarīgākais šajā pasākumā  būs apzināt tās vajadzības un risinājumus, kurus varēs īstenot ar LEADER programmas pieeju nākošajos gados, lai Bilskā piesaistītu ELFLA finansējumu un īstenotu daudz un dažādus  projektus, kuri Bilskas puses ļaudīm būtu noderīgi savas dzīves vides sakārtošanā. 
Pasākuma turpinājumā  Bilskas pagasta kultūras organizatores sagatavots vietējo pašdarbības kolektīvu koncerts -  – Līgo saule, līgo bite, līgo visa radībiņa…… 
Pasākuma programma 
 

 

Brantu muiža ver durvis....

 

    brantu-muiza“Abulas lauku partnerība” un Smiltenes - Brantu pagasta kultūras pārvalde organizē  pasākumu “Brantu muiža ver durvis”, kurā kopīgi ar brantēniešiem un ar Brantiem saistītiem ļaudīm  pārrunāsim kā aktivizēt dzīvi Brantos. Līdz šim Brantos ir īstenots tikai viens  LEADER projekts, taču apzinot Brantu pagasta  aktīvos pašdarbniekus,  Brantos tomēr ir daudz iespēju aktīvai brīvā laika pavadīšanas organizēšanai.  
     Tādēļ, 29.maijā plkst. 20.00  Brantu vecajā muižā mēģināsim atrast tās vajadzības un risinājumus, kurus var īstenot ar LEADER programmas pieeju, lai Brantiem piesaistītu dažādas aktivitātes. 
 

 

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas