Likumi un MK noteikumi


• Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"
04.11.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.764

• Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai
14.07.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.783

• Biedrību un nodibinājumu likums
30.10.2003. likums "Biedrību un nodibinājumu likums"

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo