Iepirkumi

Pasūtītājs: biedrība "Abulas lauku partnerība", reģ.nr. 40008108075

Biroja adrese: Cēsu iela9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707
 
Iepirkuma priekšmets: “Smiltenes un Beverīnas novadu zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģiju un vizuālās identitātes izstrāde”  
Starptautiska projekta  “Place branding for rural development” ietvaros
 
Identifikācijas Nr.: ALP/2018-1
Publicēts IUB : 17.10.2018.
Piedāvājumus iesniegt:  darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. oktobrim plkst. 17:00, iesniedzot personīgi biroja adresē vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi (nosūtot pa pastu pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz 31.10.2018.plkst 17.00.), vai piedāvājums iesniedzams elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
 
Nolikums, tehniskā specifikācija un darba uzdevums ŠEIT
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA