Apaļā galda diskusija Smiltenē

programma-smiltene      Latvijas Lauku forums un Vidzemes plānošanas reģions aicina interesentus 3. februārī plkst. 11.00 uz Smilteni (Viesnīca “Brūzis”, Brūža iela 2, Smiltene, LV-4729, Latvija), lai satiktos „Apaļā galda” diskusijā par pārtikas zaļo publisko iepirkumu (ZPI)  Smiltenes, Gulbenes un Alūksnes pašvaldību teritorijās. Tikšanās notiks programmas “Apvārsnis 2020” projektā “Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai” (CITIES2030). Tā atslēgas tēmas ir aprites ekonomika un veselīga, ilgtspējīga pārtika. 

 
      "Apaļais galds" ir sadarbības platforma, kur sanākt vienkopus pārtikas ZPI ieinteresētajām pusēm, lai apmainītos ar atšķirīgām pieredzēm, zināšanām, redzējumu un jaunāko informāciju. Tikšanās mērķis ir identificēt problēmjautājumus un rast risinājumus pārtikas ZPI uzlabošanai attiecīgā teritorijā, ietverot vietējo ražotāju atbalsta veicināšanu, pusdienu piedāvājumu pārskatīšanu iestādēs, pārtikas piegādes ķēdes caurskatāmības stiprināšanu.
 
     Uz diskusiju ir aicināti Smiltenes, Gulbenes un Alūksnes pašvaldību iepirkuma speciālisti, iepirkuma komisijas pārstāvji, vietējie zemnieki, pārstrādātāji, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, tajā skaitā skolu ēdinātāji un skolu pārstāvji, vietējās rīcības grupas pārstāvji un nozares eksperti. “Apaļā galda” koncepts radīts, sadarbojoties ekspertiem no visas Latvijas  EIT Climate-KIC Pioneers programmā. Tā adaptāciju CITIES2030 pilotteritorijā - Vidzemes reģionā veic Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu.  
 
Ceram uz sadarbību! 
Projekta CITIES2030 Latvijas komanda. 
Plašāka informācija:
Zane Siliņa, projekta CITIES2030 koordinatore Latvijas Lauku forumā , +371 29166142, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
Lienīte Priedāja-Klepere, projekta CITIES2030 vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā , +371 26133028, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Bez nosaukuma

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana

2016.gada 22. februārī biedrībai Abula slauku partnerība tika apstiprināts  ELFLA fonda 19.4 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana  pasākuma projekts “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana” Nr. 16-00-A019.400-000014
Projekta mērķis ir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstības nepārtrauktību.
Pasākuma ietvaros atbalstāmas aktivitātes, kas saistītas ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu:
• vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana;
• mācības, kas palielina stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju zināšanas attiecīgajā kompetences jomā;
•dalība vietējo rīcības grupu sadarbības tīklos un sanāksmēs reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības mērogā;
•stratēģijas īstenošanas uzraudzība un novērtēšana, t.sk., vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumi, kas saistīti ar vietējo vajadzību noskaidrošanu un stratēģijas īstenošanas gaitā gūtās pievienotās vērtības izvērtēšanu;
•publicitātes pasākumi, kas sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darbību un stratēģiju;
•informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumi, kas sniedz atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu ideju radīšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā. 
Projekta kopējā summa 193 661,24 EUR  ar  atbalsta intensitāti 100% . Projekts uzsākts īstenot 2016.gadā 22. februārī un izmaksas plānota uz 5+2 gadiem ( līdz 2023.gadam ieskaitot).
 
 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit

Apmācībās "Dažadu iedzīvotāju grupu iesasites veicināšana kvalitatīvu VRG stratēģiju izstrādē"

13.janvārī no Abulas lauku partnerības 3 pārstāvji Sveta Rozīte, Maija Miķelsone un Zigeta Vīķele piedalījās biedrības "Sateka" organizētajās apmācībās "Dažadu iedzīvotāju grupu iesasites veicināšana kvalitatīvu VRG stratēģiju izstrādē", kas notika viesu mājā Mīlmaņi, Gaujasrēveļos, Gulbenes novadā.

programma-gulbene-smiltene   seminars-gulbene   20230113 152528   20230113 141807   20230113 103444   

12.kārtā saņemtie projektu pieteikumi

Biedrībā "Abulas lauku partnerība" ir noslēgusies ELFLA fonda LAP 2014.-2020.pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās Abulas lauku partnerības  SVVA Stratēģijas ieviešanai 12.kārta,  kurā no 07.12.22. līdz 07.01.23. projektus varēja iesniegt rīcībā 2.4. “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”.  

Kopā saņemti 16 projektu pieteikumi par kopējo summu 56 219,25 EUR. 
 
Izsludinātā summa  12.kārtā 37 246,33 EUR. 
 
Tā kā šis ir 2014.-2020.g. perioda noslēdzošais gads,  tad tas finansējums, kurš radies iepriekšējo kārtu projektiem to īstenošanas gaitā  kā neizmantotais vai arī kā neattaisnotais finansējums, plānots pievienot 12. kārtā iesniegto projektu atbalstam.
No 12.kārtas izsludināšanas dienas ( 07.11.22.) līdz projektu iesniegšanas beigu datumam (07.01.23.)  ir atbrīvojies finansējums 16 306,05 EUR. 
 
sanemtie-pieteikumi-070123

 

Zīmolvedība un LEADER projektu iespējas

     zimolvediba 10 of 10Projekta “Place Branding for Rural develpment” vadītāja Antra Ķikute iepazīstināja klātesošos par šī projekta partneriem, aktivitātēm un zīmolu izveides gaitu  Smiltenes novadam un Beverīnai. Par zīmola radošo konceptu, zīmola pamatojumu un ieteikumus tā praktiskai lietošanai  attālināti sniedza zīmola izstrādātāji SIA Triple Bounce pārstāvji.   

    Pašvaldības Zīmolvedības un mārketinga speciāliste Madara Mūrniece pastāstīja par Zīmola “Smiltenes novada sanāk” lietošanas iespējām ne tikai Domei, bet arī ikvienam novadā. Savukārt Digitālā mārketinga un komunikācijas speciāliste Vanda Jurita Markova informēja kā atrast Domes mājas lapā sadaļu https://smiltenesnovads.lv/zimols-smiltenes-novada-sanak/ , kurā ir iespēja iepazīties ar Zīmolgrāmatu un  lejuplādēt zīmola logotipu atbilstoši lietošanas iecerei. Diskusijā tika uzklausītu daudzi priekšlikumi, kā vēl labāk un ērtāk lietot logotipu un pašu zīmolu tērpiem, mājas lapās, suvenīros, bukletos utt. Katram dalībniekam bija iespēja nelielā pop-up darbnīcā izveidot savu zīmola pielietošanas veidu savam pārstāvētajam kolektīvam. 
 
   Semināra noslēgumā biedrības Abulas lauku partnerība  vadītāja Sveta Rozīte informēja par izsludināto 12.kārtas projektu konkursu “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta koletīviem”, kas dod iespēju gūt finansējumu tērpu iegādei, kuros ir iespēja integrēt arī Smiltenes novada zīmolu. Projektu  iesniegšana turpinās līdz 7.janvārim. 
zimolvediba 2 of 10   zimolvediba 8 of 10   zimolvediba 7 of 10   zimolvediba 4 of 10   zimolvediba 1 of 10   zimolvediba 3 of 10 

Aicina uz semināru par novada zīmolu un sadarbības iespējām ar biedrību “Abulas lauku partnerība”

 WhatsApp Image 2022-12-01 at 16.29.432022. gada 9. decembrī plkst. 13.00 Bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās, Galdnieku ielā 10, Smiltenē, biedrība “Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar novada pašvaldību organizē semināru par zīmola “Smiltenes novadā sanāk!” lietošanu, aktuālo projektu konkursu “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”, kā arī citām partnerības sniegtajām iespējām. Uz pasākumu aicināti nevalstisko organizāciju, sporta komandu, amatiermākslas kolektīvu un citu interešu grupu pārstāvji, uzņēmēji, kā arī ikviens interesents.

 
Mācībās būs iespējams uzzināt par Smiltenes novada pašvaldības zīmola “Smiltenes novadā sanāk!” radošo koncepciju, lietošanas iespējām un noteikumiem.
 
“Abulas lauku partnerība” pārstāve Svetlana Rozīte informēs par aktuālo LEADRER projektu "Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”, kuram pieteikumus varēs iesniegt no 7. decembra līdz nākamā gada 7. janvārim. Konkurss ir lieliska iespēja piesaistīt finansējumu jaunu tērpu iegādei, turklāt seminārs sniegs ieskatu, kā to izveidē integrēt zīmola “Smiltenes novadā sanāk!”, paužot piederību un lepnumu par savu novadu. 
 
Semināra dalībniekiem būs arī iespējams uzdot sev interesējošus jautājumus par zīmolu “Smiltenes novadā sanāk!”, kā arī biedrības “Abulas lauku partnerība” sniegtajām iespējām sadarbībai un projektu konkursu finansējuma piesaistei. 
 
Pieteikšanās semināram līdz 7. decembrim, rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 26377854 (Antra). 
 
Madara Mūrniece , Smiltenes novada pašvaldības Zīmolvedības un mārketinga speciāliste 
 
Semināra programma 
Programma-prec

Rudens Forums

WhatsApp Image 2022-11-14 at 1.07.26 PMAbulas lauku partnerības vadītāja 10.-11.novembrī piedalījās  Latvijas Lauku foruma  organizētajā  LEADER domubiedru un darītāju Rudens forumā Apes pagasta viesu namā Melderi. 

Pirmajā dienā kopīgi ar LR Kultūras ministriju diskutējām un pārrunājām par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu teritorijās un  vēsturisko zemju likumu. Spraiga diskusija izvērtās ar Fizikālās enerģētikas institūta pārstāvi par atjaunojamās enerģijas kopienu veidošanu reģionos. Darba grupās meklējām un apkopojām problēmas un risinājumus, kā arī plānojām izaicinājumus vietējo rīcības grupu lēmumu pieņemšanas procesiem, projektu uzraudzībai un sasniedzamo rādītāju sasniegšanai pretendentu projektos.  Vakarā iepazinām  Ziemeru muižas vēsturi, īstenotos projektus un izbaudījām muižas saimnieces Ditas Balčus viesmīlību un muižas burvību. 

Otrā dienā kopīgi ar LR Zemkopības ministrijas un LAD pārstāvjiem tika pārrunāts aktuālais kopējās lauksaimniecības politikā 2023.-2027.gadam un LEADER pieejas īstenošanā nākošajā plānošanas periodā.  Zoom tiešsaistē  uzklausījām  Somijas vietējās rīcības grupas pieredzes stāstu par starptautisko sadarbības projektu īstenošanu.  Pēcpusdienā iepazināmies ar  Alūksnes lauku partnerības teritorijā īstenotajiem  LEADER projektiem. 
 
Divu dienu laikā gūta neatsverama pieredze un prieks no tikšanās ar kolēģiem no visas Latvijas pēc ļoti ilga laika perioda. 
Paldies Latvijas Lauku forums par saistošo, pamācošo un informatīvi izglītojošo pasākumu un Alūksnes lauku partnerībai par sirsnīgo uzņemšanu!
      ziemerumuza 10 of 10   ziemerumuza 9 of 10   WhatsApp Image 2022-11-14 at 1.05.56 PM
 

 

Projektu konkurss 12.kārta

sludinajums-FB    12.kārtas projektu kokurss "Tērpu iegādei amatierkolektīviem un sporta koletīviem"

    Papildus informācija par iesniedzamajiem dokumentiem: 

     http://www.abulas.lv/lv/leader-2015-2020/veidlapas

     Konkursa sludinājums ar vērtēšanas kritērijiem  ŠEIT 

 

      Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu Abulas lauku partnerības birojā Blomē, Cēsu ielā 9 
      vai Zoomā 
      iepriekš piesakoties  tel.: 28368431 , e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

 

 

        Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija ir  Smiltenes novada 7  pagasti (Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu,          Palsmanes un Bilskas) un Smiltenes pilsēta

 

LEADER MANĀ PAGALMĀ- inovācija 27.09.22.

 DSC1517

Ja līdz 27.septebrim mums Abulā bija neizpratne un dažāda interpretācija vārdam "Inovācija", šaubas kā to izvērtēt projektu pieteikumos un kā to pareizāk izmantot, tad tiekoties ar lektori Elīnu Miķelsoni, mēs tagad zinām kas ir Inovācija, kādi ir to veidi un kāda inovācija ir piemērotāka mūsu teritorijā. 
 
Caur atraktīvām spēlēm un testiem, noskaidrojām kas ir inovācija.  Galvenais secinājums -  ka ideja bez tās realizācijas nav Inovācija. Grupu darbā noskaidrojām kā pareizāk izvērtēt un uz kādiem kritērijiem balstīties, lai izvērtētu inovāciju iesniegtajos projektu pieteikumos. Ideju vētrā un aktīvā diskusijā, aizstāvot katram savu viedokli,  atradām svarīgāko inovācijas virzienu mūsu teritorijā. Uz iegūto zināšanu pamata tiks izvērtēta inovācijas atbalstīšana projektos šajā periodā un secinājumi tiks izmantoti VRG teritorijas petijumā. 
Paldies Elīnai Miķelsonei!!! Mēs tiešām ļoti daudz uzzinājām par inovācijām.
 DSC1513    DSC1522    DSC1526    DSC1530    DSC1553    DSC1548    DSC1557

LEADER MANĀ PAGALMĀ- inovācija

afisaAbulas lauku partnerība turpina pavasarī uzsākto pasākumu ciklu “LEADER manā pagalmā”, lai apkopotu informāciju par paveikto VRG  darbībā un apspriestu vietējās teritorijas attīstības virzienu nākošam plānošanas periodam. 

 
Šoreiz tēma INOVĀCIJA.
 
Kas ir inovācija, kā pareizāk to noformulēt un kādi inovatīvi virzieni varētu būt aktuāli Abulas LP darbības teritorijā nākošajā periodā.
 
Izprast inovācijas mums palīdzēs un pasākumu moderēs ELĪNA MIĶELSONE, projektu vadītāja, pētniece, pasniedzēja no Zinātnes un inovāciju centra Starptautisko programmu nodaļas.
 
 
27.septembrī plkst 13,00 aicināti interesenti uz Bērnu un jauniešu atbalsta centru Smiltenē, Galdnieku ielā 10b, lai kopīgi izvērtētu kādas inovācijas tika atbalstītas šajā periodā, kādi inovācijas virzieni būtu aktuāla nākošajā plānošanas periodā. 
 
Pieteikšanās pasākumam https://forms.gle/JgW8ptLeRAupjwGA8 ,
telefoniski 28368431,
e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

LEADER MANĀ PAGALMĀ - Palsmanē

26.jūlijā Palsmanē, sieviešu biedrība Spēkavots uzņēma Abulas lauku partnerības aktīvākos pārstāvjus, lai kopīgā fokusgrupā izvērtētu iepriekšējo periodu. Apkopotie dati tiks izmantoti teritorijas pētījumā.  Tikšanās laikā tika iezīmētas arī svarīgākās vajadzības nākotnei Palsmanē kā arī visā VRG teritorijā. 

F20220726 1429371   20220726 142945   20220726 142950   20220726 150131   20220726 155927   20220726 152931

Krāslavas VRG ciemos pie Abulas

14.jūlijā Abulas lauku partnerībā ciemojās kolēģi un LEADER projektu īstenotāji no biedrības "Krāslavas rajona partnerība".

Iepazina un guva pieredzi no biedrības “Smiltenei un Latvijai” īstenotajiem projektiem  Lejas Varicēnos un novadā,  SIA Kainaiži bērzu sulas pārstrādē Brantu pagastā un pie Sarmītes Mašinas Palsmanē augļu un dārzeņu pārstrādē. 

Iepazīties ar visiem īstenotajiem LEADER projektiem Abulas lauku partnerības teritorijā varat šeit http://www.abulas.lv/lv/projekti/db2020
Ja arī Tu vēlies iegūt pieredzi no Smiltenes puses uzņēmējiem vai biedrībām (Abulas lauku partnerības teritorijā), zvani, raksti un arī Tev sagatavosim programmu, izstāstīsim un iepazīstināsim...
DSC00442   DSC00457   DSC00470   DSC00486   DSC00493   DSC00475DSC00503   294617349 2187563001417511 725627389045457245 n   294732191 2187562971417514 5271005751106373541 n

 

Fokusgrupa - LEADER manā pagalmā

afisa-26.07.22 Ja vēlies iesaistīties Abulas LP darbībā -  izvērtēt, apkopot, secināt, plānot - tad laipni gaidīts 26.jūlijā plst.13,00 Palsmanes kultūras namā uz fokusgrupu. 

Pieteikšanās obligāta:  28368431 vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Aptaujas rezultāti

biedriba25   Biedrība “Abulas lauku partnerība” šā gada 18.maijā sagatavoja aptauju, ar kuras palīdzību plānoja izvērtēt 2015.-2020.gada LEADER pasākuma īstenošanu teritorijā, kā arī nospraust virzienu nākošajam LEADER periodam. Aptauja tika publicēta mājaslapā www.abulas.lv  un sociālajos tīklā www.facebok.com , kā arī izsūtīta e-pastos. 

 
Kopā atbildes iesniedza 33 respondenti, no kuriem 24 respondenti jeb 72,7%  ir īstenojuši LEADER  pasākuma projektus šajā periodā un 9 respondenti  jeb 27,3% nav īstenojuši LEADER pasākuma projektus. 
 
 Vispirms atbilžu apkopojums no projektu īstenotājiem
 
7 atbildēs jeb 29,2% tika LEADER projekti tika īstenoti Smiltenē, 10  atbildēs ( pa 5 katrā vietā)  jeb 20,8 % Smiltenes un Palsmanes pagastos. 
16 atbildēs jeb 66,7 % projektus iesniedza kā NVO pārstāvji, 5 atbildēs jeb 20,8 % kā uzņēmēji un 1 atbildē jeb 4,2 % kā pašvaldības pārstāvis.
9 atbildēs jeb 37,5% ir iesnieguši 1 projektu, 8 atbildēs jeb 33,3 % ir iesnieguši vairāk kā 3 projektus un 7 atbildēs jeb 29,2 % ir iesnieguši 2-3 LEADER projektus. 
95,8 % (23 atbildes) atbildēja, ka informācija par atbalstu LEADER projektiem ir viegli pieejama un saprotama un 1 atbilde jeb 4,2% , ka informācija nav viegli pieejama un nav saprotama.
 22 atbildes jeb 91,7% atbildēja ka konsultācijas par LEADER projekta pieteikuma sagatavošanu un ieviešanu ir pieejamas un kvalitatīvas, 1 atbilde jeb 4,2 % ka nē un 1 atbilde jeb 4,2% ir nezinu, jo neesmu izmantojis.
19 atbildes jeb 79,2 % ir ka projekta pieteikuma veidlapa ir saprotama un viegli aizpildāma 4 atbildes jeb 16,7 % ir ka nē un 1 cita atbilde - ir dažas ailes, kuras ir grūti saprast, piemēram, kas ir īpaši atbalstāmie pasākumi un kuras ir īpaši atbalstāmās mērķgrupas.
21 atbilde jeb 87,5% ir ka projekta vērtēšanas kritēriji ir saprotami un izpildāmi  un ir sniegti 3 ieteikumi projektu vērtēšans kritēriju precizēšanau un uzlabošanai.
22 atbildes jeb 91,7% ir ka projektu vērtēšana Abulas lauku partnerībā ir saprotama, savlaicīga un objektīva  un ir sniegti 2 ieteikumi.
Nosauktas 3 lielākās problēmas , ar kurām projekta pieteicējs saskaras iesniedzot vai īstenojot projektus:
         62,5% iepirkums/cenu salīdzināšana
         45,8% dokumentu saskaņošana ar citām iestādēm
         41,7% izmaksu sadārdzinājums
         41,7% MK noteikumu izpratne
Attiecībā uz finansējumu, kuru noteica  Abulas lauku partnerība 1 projekta īstenošanai,   14 atbildēs jeb 58,3 % atbildēja, ka finansējums pietiekošs un 10 atbildēs jeb 41,7 % ka  finansējums par mazu.
Par to, vai respondents ir pietiekoši  informēta (-s) par Abulas lauku partnerības darbību un  aktivitātēm –  19 atbildes jeb 79,2% atbildēja jā un 5 atbildes jeb 20,8% ir ka nē, bet  citas atbildes vai skaidrojumi – nav.
Nosauktas jomas kādās LEADER projektus būtu jāīsteno Abulas lauku partnerības teritorijā nākošajā plānošanas periodā (2023.-2027.g.): 
        54,2% teritorijas labiekārtošana
        45,8% sabiedriskās aktivitātes
        41,7% viedo ciemu iniciatīvas
        41,7% lauksaimniecības produktu pārstrāde
Aptaujā vēl ir sniegtas dažādas atbildes, par to ko LEADER ir devis katra no respondenta dzīves vietā un nosaukti populārākie vai zināmākie LEADER projekti teritorijā, kā arī nosauktas konkrētas vajadzības , kuras varētu atrisināt ar LEADER projektu īstenošanu nākotnē. Sniegti arī komentāri un ieteikumi tālākai biedrības “Abulas lauku partnerība” darbībai. 
 
Savukārt, apkopojot atbildes no respondentiem, kāpēc nav snieguši vai īstenojuši LEADER projektus līdz šim, populārākās atbildes ir:
        44.4 % LEADER  projekti pārāk sarežģīti
        44,4% liela birokrātija lai iesniegtu projektu
        33,3 % grūtības nodrošināt līdzfinansējumu.
Ir apkopotas atbildes, par to kāda loma ir Abulas lauku partnerībai LEADER projektu īstenošanā, nosaukti LEADER projekti, kuri viņuprāt, ir devuši lielāko ieguldījumu teritorijai, kā arī nosaukti zināmākie projekti, kā arī apkopoti ieteikumi Abulas tālākai darbībai. 
Ja nākotnē plānotu iesniegt LEADER projektus, tad  populārākās atbildes ir: 
        55,6 %  teritorijas labiekārtošana
        55,6 % sabiedriskās aktivitātes
        33,3 % nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība
        33,3 % kopprojekti
        33,3 % viedo ciemu iniciatīvas.
       Paldies visiem respondentiem! Ik viena atbilde ir svarīga un tās visas noteikti izmantosim teritorijas pētijumā un arī gatavojot jauno Stratēģiju nākošajam periodam.
 

"Jūrkante" iepazīst Abulas LEADER projektus

7.jūlijā Abulas lauku partnerībā ciemojās kolēgi un LEADER projektu īstenotāji  no biedrības "Jūrkante" no  Salacgrīvas.

Iepazina un guva pieredzi no uzņēmējiem, kuri ir  īstenojuši LEADER projektus un kuri vēl plāno tos īstenot Abulas lauku partnerībā -
SIA LKL Nami, SIA IG Activities, IK J.Eklers, SIA Urtica, SIA Kainaiži, biedrība Zadiņi un Brantu muižas saimniece Ilze Briede.
Iepazīties ar visiem īstenotajiem LEADER projektiem Abulas lauku partnerības teritorijā varat šeit  http://www.abulas.lv/lv/projekti/db2020
Ja arī Tu vēlies iegūt pieredzi no Smiltenes puses uzņēmējiem vai biedībām (Abulas lauku partnerības teritorijā), zvani, raksti un arī Tev sagatavosim programmu, izstāstīsim un iepazīstināsim...
DSC00160   DSC00156   DSC00166   DSC00179   DSC00194   DSC00181   DSC00206   DSC00185   DSC00218   DSC00236   DSC00220   DSC00228   DSC00235   DSC00251   DSC00261

LEADER MANĀ PAGALMĀ - Mēru muižā

 

Iedvesmojošais Jauno plānu izstrādes laiks Latvijas Vietējās Rīcības grupās ir sācies. 
27.maijā apburošajā Mēru muižā plānojam un sapņojam kopā ar Āri Adleru. Analizējām paveikto, sapņojām par nākotni un vidi sev apkārt -  kādu vēlētos redzēt nākotnē savu pagastu, novadu. Rezultātā vīzija  jaunā plānošanas periodam Stratērģijai  ir iezīmēta. Dati par paveikto tiks izmantoti teritorija pētijumā.  

   DSC09486.ARW   DSC09547.ARW   DSC09500.ARW   

  DSC09537.ARW    DSC09552.ARW   DSC09540.ARW

APTAUJA

 Biedrība “Abulas lauku partnerība”  LEADER pasākuma  īstenošanas izvērtēšanai un jaunu vajadzību apkopošanai nākošā plānošanas perioda (2023-2027) Stratēģijai ir izveidojusi aptauju. 

 
(ja neatverās šeit, tad saite jāiekopē jaunā lapā) 
 
Ikviena viedoklis ir svarīgs - Jums dažas minūtes ziedot, lai  atbildētu uz jautājumiem, bet mums tas dotu iespēju novērst nepilnības un apkopot jaunus virzienus nākošajiem LEADER pasākuma īstenošanas gadiem.  
Gaidām atbildes arī no tiem, kuri līdz šim nav īstenojuši kādu no LEDAER pasākuma projektiem. 
Apkopotie dati tiks izmantoti teritorijas pētījumam un nākoša plānošanas perioda Stratēģijas izstrādei.
  palsmanes-golfs 4      trenazieri-launkalne 5   terpi-liene 2

 

LEADER MANĀ PAGALMĀ

afisa-merumuiza-270522     27.maijā plkst.13,00 Mēru muižā

     “LEADER manā pagalmā”
 
 Abulas lauku partnerības teritorijas aktīvāko iedzīvotāju tikšanās, lai kopīgi izvērtētu kas ir paveikts īstenojot LEADER projektus un ko varētu paveikt nākotnē savā dzīvesvietā izmantojot LEADER pasākumu 
 
 (ja neļauj atvērt pa tiešo, iekopējiet linku jaunā lapā)
 
var pieteikties arī  zvanot 28368431 vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
 

 

Priecīgas Lieldienas!

lieldienas-22

11.kārtā sarindotie projektu pieteikumi

Biedrības "Abulas lauku partnerība" LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ELFLA fonda 11.kārtā iesniegto projektu rindojums pēc to izvērtēšanas:

Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

11-karta-rezultati-2.1.-publ

Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem.

11.karta-rezultai-2.3.-publ

Mēs laukiem nākotnē

 25.marta Abulas lauku partnerības organizētā pasākumā “Mēs laukiem nākotnē” biedrības biedri un teritorijas aktīvie iedzīvotāji kopā ar Latvijas lauku foruma pārstāvēm Anitu Seļicku un Kristīni Rolli diskutējām par tēmu “Mēs laukiem nākotnē”.

1Pirms pasākuma biedrības biedriem tika dota iespēja novērtēt biedrības teritorijas nozīmi un  biedrības darbību,  aizpildot LLF izveidoto aptauju “Lauku attīstības barometrs Abulā”. 
Rezultāti šeit: www.ej.uz/25032022 
  
Apkopojot rezultātus pozitīvie atzinumi:
   •Pašvaldību atbalsts NVO, vietējām kopienām, viedo ciemu iniciatīvām( 6,57)
   •Izglītības pieejamība tuvu dzīvesvietai (6,04)
   •Atvērta pašvaldību komunikācija ar sabiedrību, informācijas pieejamība un atgriezeniskās saites nodrošināšana (5,39)
   •Pašvaldību uzdevumu deleģēšana NVO sektoram (5,13)
   •Atbalsta pieejamība mazajiem uzņēmējiem (5,83)
   •Spēcīga vietējā identitāte (5,74)
   •Lietotājam draudzīgi un pieejami e-pakalpojumi (5,7)
   •Pieredzes apmaiņa un sadarbība starp kopienām Latvijā (5,52)
   •Lauku telpas tēls kā piesaistoša, mūsdienīga un daudzveidīga teritorija (5,13)
Kā arī ne tik labie atzinumi: 
   •Atbalsts daudzveidīgiem nodarbinātības veidiem (3,09)
   •Mazo un vidējo uzņēmēju un uzņēmējdarbības uzsākšanu atbalstoša nodokļu sistēma (3,12)
   •Atbalsts uzņēmējiem, kas iesaista un apmāca jauniešus (3,13)
   •Kvalitatīva darbaspēka piesaiste, t.sk. dzīves vietu un kredīta fondu pieejamība, nodokļu atlaides (3,26)
  •Sociālie uzņēmumi laukos (3,65)
   •Atbalsts jaunienācējiem laukos, t. sk. labvēlīga kredītpolitika, mobilitātes iespējas, e-pakalpojumu pieejamība (3,78)
Ar šo VRG teritorijas novērtējumu  uzsākām arī teritorijas pētijumu- esošās situācijas  izvērtēšanu un nepieciešamo vajadzību noskaidrošanu.  Uz teritorijas pētijuma secinājumiem tiks iezīmēti nākoša plānošanas perioda teritorijas Stratēģijas virzieni.
20220325 135131   20220325 135224   20220325 135140
25.martā Abulas lauku partnerībā notika ikgadējā biedrības biedru kopsapulce, kurā uz 4 gadiem tika apstiprināta biedrības Pārstāvju sapulce un biedrības valde. 
Turpmākos 4 gadus biedrībā lēmumus pieņems Zigeta Vīķele, Linda Karlsone, Samanta Sanda Ozoliņa, Andrejs Nika, Lāsma Vilkasta, Maira Kupriša, Vinete Brunovska , Līga Krūmiņa- Krīgere, Līga Zvirbule un Elgars Felcis. Biedrības  izpildvara ( valde) Sveta Rozīte un Tigna Podniece turpmākos 4 gadus nodrošinās biedrības tālāko darbību. 

Biedrības KOPSAPULCE 25.03.22.

 

KOPSAPULCE-AFIŠA-250322 Biedrība "Abulas lauku partnerība" izsludina biedru kopsapulci 2022.gada 25.martā plkst. 13.00 Blomes tautas namā. 
 
Uz biedrības kopsapulci ir uzaicinātas Latvijas lauku foruma pārstāves Anita un Kristīne, lai kopīgi diskutētu par nākotni laukos savā teritorijā, Latvijā un Eiropā kopumā. 
 
Aicinām aizpildīt Abulas lauku partnerības  lauku attīstības barometru!
Lauku attīstības barometrs ir izveidots ar mērķi izvērtēt, kā ir īstenojušies dažādi uzdevumi, kas līdzšinējās lauku attīstības diskusijās ir identificēti kā aktuāli kvalitatīvas un ilgtspējīgas lauku vides veidošanai. Barometrā ir apkoptas Kopienu parlamentu rezolūcijās un Abulas lauku partnerības vietējās attīstības stratēģijā aktualizētie rīcību virzieni.
Aicinām Jūs, balstoties uz savām zināšanām, pieredzi un savas vietējās teritorijas vai kopienas situācijas pārzināšanu, novērtēt skalā no 1 (ļoti vāji) līdz 10 (izcili), cik lielā mērā, Jūsuprāt, katrs no izvirzītajiem uzdevumiem ir īstenojies Abulas lauku partnerības  darbības teritorijā.
 
Lūdzam aizpildīt barometru līdz 2022. gada 24. martam , ejot uz saiti: https://www.questionpro.com/t/ASuPCZrYW4 
 
Rezultāti tiks prezentēti Abulas lauku partnerības  kopsapulces dienā 2022. gada 25. martā  plkst. 13.00, diskusijā par nākotni, kas tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Lauku forums 

 

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA